Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

För skrivandets skull: Om skönlitterärt skrivande i gymnasieskolans svenskämne

For the Sake of Writing: On Creative Writing in the Subject of Swedish in Upper Secondary School

Författare

  • Alexander Brauer

Summary, in Swedish

Vilken plats har skönlitterärt skrivande i dagens svenskämne i gymnasieskolan? Nästan ingen, av styrdokumenten att döma. Det skönlitterära skrivandets roll har successivt tonats ner, och i dag finns det knappt omnämnt i styrdokumenten. Detta arbete har dels undersökt svensklärares inställning till skönlitterärt skrivande och i vilken grad de inkluderar det i sin undervisning, dels vilka delar i styrdokumenten som kan användas för att legitimera skönlitterärt skrivande i svenskundervisningen. En majoritet av informanterna är generellt positiva till skönlitterärt skrivande och ser ett antal möjligheter i det, men anger att brist på tid och utrymme i styrdokumenten hindrar dem från att implementera det i någon större utsträckning. Emellertid visar analysen av styrdokumenten att det finns en hel del som kan berättiga arbete med skönlitterärt skrivande med hänvisning till aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Publiceringsår

2021

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för masterexamen (Två år)

Ämne

  • Languages and Literatures
  • Social Sciences

Nyckelord

  • skönlitterärt skrivande
  • kreativitet
  • utbildning
  • svenska
  • New Public Management

Handledare

  • Anders Ohlsson (Professor)