Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

För skrivandets skull: Om skönlitterärt skrivande i gymnasieskolans svenskämne

For the Sake of Writing: On Creative Writing in the Subject of Swedish in Upper Secondary School

Författare

  • Alexander Brauer

Summary, in Swedish

Vilken plats har skönlitterärt skrivande i dagens svenskämne i gymnasieskolan? Nästan ingen, av styrdokumenten att döma. Det skönlitterära skrivandets roll har successivt tonats ner, och i dag finns det knappt omnämnt i styrdokumenten. Detta arbete har dels undersökt svensklärares inställning till skönlitterärt skrivande och i vilken grad de inkluderar det i sin undervisning, dels vilka delar i styrdokumenten som kan användas för att legitimera skönlitterärt skrivande i svenskundervisningen. En majoritet av informanterna är generellt positiva till skönlitterärt skrivande och ser ett antal möjligheter i det, men anger att brist på tid och utrymme i styrdokumenten hindrar dem från att implementera det i någon större utsträckning. Emellertid visar analysen av styrdokumenten att det finns en hel del som kan berättiga arbete med skönlitterärt skrivande med hänvisning till aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Ämne

  • Languages and Literatures
  • Social Sciences

Nyckelord

  • skönlitterärt skrivande
  • kreativitet
  • utbildning
  • svenska
  • New Public Management

Handledare

  • Anders Ohlsson (Professor)