Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Översättningen och den anglosaxiska dominansen : en intervjuundersökning om förutsättningarna för spanskspråkig skönlitterär översättning i Sverige

Författare

 • Agnes Simonsen

Summary, in Swedish

I den här uppsatsen undersöks förutsättningarna för spanska översättningar i Sverige genom kvalitativa intervjuer med sex svenska förlag. Syftet är att försöka bidra med en förståelse för hur den svenska översättningsmarknaden fungerar och mekanismerna bakom urvalet av den översatta spanskspråkiga skönlitteraturen, som kan sägas vara representerad i relativt låg grad i Sverige. Frågor som ställs till förlagen är vilken spanskspråkig litteratur de har givit ut, hur urvalet av litteraturen går till, samt vilka möjliga anledningar det finns till spanskans relativt låga utgivningssiffror. Resultaten från de kvalitativa intervjuerna diskuteras i relation till översättnings- och litteratursociologiska teorier om globala hierarkier, översättningsflöden, bokmarknadsstruktur och konsekrationsmekanismer. Resultaten visar att en spanskspråkig boks litterära kvalitet ofta inte räcker för att den ska få genomslag i Sverige. Kulturella, språkliga, historiska och ekonomiska faktorer såväl som förlagens och den svenska läsarens intresse för spanskspråkig litteratur är avgörande. Litteraturens ställning i Sverige överlag och den anglosaxiska kulturens påverkan på vår egen kultur är även avgörande omständigheter. Resultaten visar också att en bok ofta behöver ta vägen via det engelska språket för att bli översatt till svenska.

Avdelning/ar

 • Translation Program

Publiceringsår

2021

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för masterexamen (Två år)

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • spanska
 • förlag
 • representation
 • översättningsflöden
 • skönlitteratur
 • dubbel konsekration
 • översättningssociologi
 • translation studies
 • Spanish
 • Swedish
 • svenska

Handledare

 • Ingela Johansson