Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Inför gaeliskan är vi alla sassenachs : Översättningen av språkliga varieteter och kulturspecifika element i Diana Gabaldons Outlander

Författare

 • Ellinor Johansson

Summary, in Swedish

Syftet med detta masterarbete är att undersöka hur skotska dialektmarkörer och skotska kulturspecifika element hanterats och överförts från Diana Gabaldons roman Outlander (1991) till Sven Christer Swahns svenska översättning Främlingen (1992). Två kapitel ur originalromanen och motsvarande kapitel ur översättningen analyseras. I en dels kvantitativ, dels kvalitativ analys behandlas kategorierna ljudhärmande stavning, innehållsord och morfosyntaktiska element med underkategorierna pronomen, enklitisk negation, interjektioner, ordföljd och adverb samt kompensationer. Slutligen diskuteras huruvida effekten som uppnås i måltexten överensstämmer med källtextens effekt. Undersökningen visar att Swahn i majoriteten av fallen standardiserar eller utelämnar de skotska dialektmarkörerna och undersökta kulturspecifika elementen, men att de fåtal markörer som han bevarar väger tungt i sammanhanget och bidrar mycket till det skotska intryck som ligger till grund för effekten. Swahn kompenserar för olika utelämnade skotska markörer genom översättningslösningar som skapar ett ålderdomligt eller talspråkligt intryck i texten snarare än ett dialektalt.

Avdelning/ar

 • Translation Program

Publiceringsår

2022

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för masterexamen (Två år)

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • Översättning
 • skotsk engelska
 • dialektmarkörer
 • kulturspecifika element
 • kompensation
 • ljudhärmande stavning
 • innehållsord
 • enklitisk negation
 • pronomen
 • interjektioner
 • ordföljd
 • adverb
 • Outlander
 • Sven Christer Swahn
 • translation
 • gaelic

Handledare

 • Lisa Holm (Professor)