Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Svenska Pommern : kulturmöten och identifikation 1720–1815

Swedish Pomerania : Cultural Encounters and Identification 1720–1815

Författare

 • Andreas Önnerfors

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Svenska Pommerns historia är en del av den svenska historien. Mellan 1648 och 1815 hörde den tyska Östersjöprovinsen till det svenska väldet. Denna avhandling skildrar människorna och deras syn på Sverige under de sista hundra åren av svensk tillhörighet mellan 1720 och 1815. Hur påverkades provinsens invånare av att å ena sidan räkna sig till den tyska kulturen och å andra sidan erbjudas möjligheten att blicka norrut?Pomrarnas möte med det svenska och deras identifikation gentemot Sverige genomgick under de sista hundra åren av svensktid tre faser: från det att den svenska stormaktstidens kulturella kapital avvisades över en fas av intensiva kontakter till en romantisk idealisering av det nordiska brödrafolket.Förutsättning för en sådan förändring var att under upplysningstiden lärda och moraliska sällskap etablerades i provinsen som skapade konkreta mötesplatser. Ett annat inslag i provinsens kulturliv var lärda tidskrifter som över decennierna flitigt rapporterade om svenska ämnen. Genom blandäktenskap, resor och förbindelser till Sverige och ömsesidig migration skapades en allt större kompetens i fråga om språk och historia. Översättningar och resskildringar skapade en förtrogenhet med Sverige som lade grunden för en positiv idealisering under romantikens frambrytning och Napoleonkrigens omtumlande år.

Publiceringsår

2003

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Ugglan. Mineravserien

Volym

6

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Institute of Cultural Sciences, Biskopsgatan 7, SE-223 62 Lund, SWEDEN

Ämne

 • History of Ideas

Nyckelord

 • identification
 • press history
 • Freemasonry
 • educated societies
 • Tidig modern historia (till ca. 1800)
 • theories of climate
 • 18th century
 • Swedish Pomerania
 • cultural encounters
 • German Romanticism
 • Enlightenment
 • intellectual history
 • Modern history (up to circa 1800)

Status

Published

Handledare

 • [unknown] [unknown]

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1650-7339
 • ISBN: 91-974153-5-9

Försvarsdatum

6 juni 2003

Försvarstid

10:00

Försvarsplats

Biskopsgatan 7, 223 63 LUND

Opponent

 • Jens E. Olesen