Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Informationstäthet på engelska och svenska

Översättning av inskott i Simon Winchesters Atlantic

Författare

 • Malena Elisabet Kristina Olsson

Summary, in Swedish

Detta arbete är en översättningsvetenskaplig analys som baseras på översättningen av ett utdrag ur Simon Winchesters Atlantic: A Vast Ocean of a Million Stories, utgiven 2010. Första delen utgörs av en inledning, där boken och författaren presenteras översiktligt. Andra delen består av en källtextanalys efter analysmodellen i Lennart Hellspong och Per Ledins Vägar genom texten (1997). Tredje delen innehåller överväganden inför översättningen, som följs av en fjärde del som är en fördjupad analys av överföringen av källtextens inskott. Efter en genomgång av litteraturen på området fortsätter fördjupningen med en analys av sex meningar med inskott från källtexten där olika översättningsalternativ diskuteras. Uppsatsen avslutas med en diskussion.

Avdelning/ar

 • Translation Program

Publiceringsår

2023

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • Översättning
 • inskott
 • meningsbyggnad
 • translation
 • interpolations
 • supplements
 • sentence structure

Handledare

 • Lisa Holm (Professor)