Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Är hjälpen hjälpsam? En användarundersökning av Klarspråkshjälpen

Författare

  • Alva Forsell

Summary, in Swedish

I den här uppsatsen undersöks Klarspråkshjälpens användbarhet för personer som arbetar på offentliga verksamheter och har förkunskaper i klarspråk. För att undersöka användbarheten ombads tre personer som arbetar på en kommun och tre personer som arbetar på en myndighet att använda Klarspråkshjälpen för att redigera en text. I intervjuer med deltagarna visade det sig att de hade använt Klarspråkshjälpen på olika sätt. Några av dem hade använt alla Klarspråkshjälpens moduler och några hade bara använt en eller två av modulerna. I intervjuerna kom det också fram att deltagarna tyckte att Klarspråkshjälpen var användbar, men att varje enskild modul skulle kunna förbättras. Modulen Kom igång skulle till exempel kunna introduceras bättre, Skriv klarspråk skulle kunna ha en tydligare innehållsförteckning och frågorna i Testa en text skulle kunna ha fler svarsalternativ. En analys av texterna som deltagarna redigerade med Klarspråkshjälpen visade att deltagarna främst ändrade saker på ord- och meningsnivå. De flesta deltagarna gjorde inte heller så många eller så omfattande ändringar i texten. En slutsats man kan dra utifrån undersökningen är att Klarspråkshjälpen är användbar för personer som arbetar på offentliga verksamheter och har förkunskaper i klarspråk, men att den skulle kunna förbättras.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2024

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • Klarspråkshjälpen
  • Klarspråk
  • Stimulated Recall
  • Textanalys

Handledare

  • Sanna Skärlund (Senior lecturer)