Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Riskpatienter med ansvar – att välja mellan en marginell och en fullgod donator

Redaktör:
  • Kajsa Lindberg Lindberg
  • Maria Blomberg
Publiceringsår: 2009
Språk: Svenska
Publikation/Tidskrift/Serie: Mellan offentligt och privat. Elva berättelser om hälso- och sjukvården. Om styrning, praktik och intressen i hälso- och sjukvården
Dokumenttyp: Del av eller Kapitel i bok
Förlag: Santérus förlag

Sammanfattning

Var drar man gränsen mellan offentligt och privat i hälso- och sjukvården? Det finns tecken som tyder på att vi går mot en alltmer fragmenterad hälso- och sjukvård.Hälso- och sjukvården berör alla och debatteras ständigt. De senaste åren har debatten i stor utsträckning handlat om var gränsen ska gå mellan offentligt och privat. Ska privata aktörer äga akutsjukhus? I vilken utsträckning kommer vi att behöva privata vårdförsäkringar? Hur ska samarbetet mellan läke­medelsindustrin och vården se ut? Men debatten handlar också om i vilken utsträckning andra, t.ex. media, patienter och intresse­organisationer, ska ha insyn i vårdens praktik och professionernas utövande. Ytterligare en aspekt som diskuteras i boken är vilka intressen som betraktas som offentliga respektive privata. Kapitlen visar att det i det vardagliga arbetet i hälso- och sjukvården samtidigt pågår både motstridiga och komplementära processer, vilka kan delas in i flera dimensioner av offentligt och privat. Sammantaget pekar dessa processer mot en utveckling som tenderar att fragmentera hälso- och sjukvården.

I denna bok ger femton forskare från olika discipliner inblick i detta spännande gränsland mellan offentligt och privat i vården.

Nyckelord

  • Ethnology

Övriga

Published
  • ISBN: 978-91-7335-015-0

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen