Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Climate Change after the International : Rethinking Security, Territory and Authority

Författare

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Vad innebär politik efter det internationella? Många samtida perspektiv på internationell politik konvergerar i synen på 'det internationella' som en överspelad idé, men divergerar i synen på vilken typ av politik som växer fram i dess ställe. Den moderna staten har varit avgörande för betydelsen av säkerhet, territorialitet och auktoritet - begrepp konstituerande för idén om det internationella, men som inte nödvändigtvis måste vara knutna till staten. Johannes Stripple kritiserar härvidlag traditionell statscentrerad teoribildning inom internationella relationer och konkretiserar resonemanget genom en empirisk analys av global klimatförändring. Med utgångspunkt i vad som kallas en 'processfilosofi' ges i avhandlingen nya perspektiv på säkerhet, territorialitet och auktoritet, där dessa begrepp ses som aktiviteter snarare än saker, som verb snarare än substantiv. Författaren visar hur en mångfald av säkerhetiserings-, territorialiserings- och auktoriseringspraktiker är synliga i klimatfrågan och går därmed bortom det traditionella studiet av 'internationell miljöpolitik' som en specifik underavdelning inom internationella relationer.

Publiceringsår

2005

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Lund Political Studies

Issue

140

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Department of Political Science, Lund University

Ämne

 • Political Science

Nyckelord

 • Insurance Industry
 • Climate Change
 • Environmental Politics
 • Environmental Issues
 • Environment
 • Process Philosophy
 • Authority
 • Territory
 • Security
 • International Relations
 • International Politics
 • UNFCCC
 • Political and administrative sciences
 • Statsvetenskap
 • förvaltningskunskap

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0460-0037
 • ISBN: 91-88306-55-0

Försvarsdatum

16 september 2005

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Edens hörsal, 1:a våningen, Statsvetenskapliga institutionen

Opponent

 • Ken Conca (Associate Professor of Government and Politics. Director, Harrison Program on the Future Global Agen)