Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Destabilising Citizenship Practices? : Social work and undocumented migrants in Sweden

Författare

 • Vanna Nordling

Summary, in Swedish

Globalisering av ekonomin, människors rörelser över nationsgränser såväl som ett ökat fokus på gränskontroller och säkerhet, har utmanat och delvis destabiliserat idéer om nationell tillhörighet och solidaritet. En sådan utveckling bidrar till att nya gränser skapas, den separerar medborgare från icke-medborgare och skapar hierarkier av “värdiga”/”icke-värdiga”. Denna avhandling bidrar till analysen av migration och globalisering genom att undersöka det sociala arbetets roll i förhållande till papperslösa i Sverige.
Avhandlingen studerar två fall där socialt arbete utförs till stöd för papperslösa, en grupp som annars ofta utesluts från socialtjänsten. Den första fallstudien analyserar de riktlinjer för ekonomiskt bistånd som infördes i Malmö stad 2013. Den andra analyserar socialt arbete med ensamkommande barn i olika delar av Sverige. Analysen baseras på intervjuer, dokumentstudier, mediematerial och forskarens tidigare erfarenheter. Kritisk medborgarskapsteori används för att analysera om och hur det sociala arbetet bidrar till destabilisering såväl som upprätthållande av den rådande medborgarskapsregimen.
Fallstudierna analyseras i termer av actions (inom den rådande ordningen) och acts (som destabiliserar denna ordning). I fallstudien om Malmös riktlinjer identifieras tre sorters actions: en kodifiering av lagen, ett bekräftande av rådande praktik och ett förbiseende av papperslösa i politiska debatter. I fallstudien om arbete med ensamkommande identifieras tre sorters acts: acts of “professionalism”, acts of “compassion” och acts of “activism”. Handlingarna beskrivs som destabiliseringar, snarare än i termer av tydlig förändring. Närvaron av papperslösa på en lokal nivå i Malmö samt i mötet med socialarbetarna (face-to-face) i fallet med ensamkommande barn, kunde ibland leda till att socialarbetare kände ett ansvar, om än villkorat, bortom vad som formellt förväntades av dem. I analysen lyfts det också fram att förståelsen för det stöd som studeras kan förändras utifrån kontext och tidsperspektiv.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2017

Språk

Engelska

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Lund University

Ämne

 • Social Work

Nyckelord

 • Social work
 • undocumented migrants
 • responsibility
 • acts of citizenship
 • migration
 • Socialt arbete
 • Papperslösa migranter
 • Ansvarstagande
 • Medborgarskapshandlingar
 • Migration

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-7753-439-6
 • ISBN: 978-91-89604-58-2

Försvarsdatum

6 oktober 2017

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Eden auditorium, Paradisgatan 5H, Lund

Opponent

 • Irene Molina (Professor)