Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Prioriteringar i socialtjänsten: En analys av rättsliga förutsättningar

Författare:
Publiceringsår: 2004
Språk: Svenska
Sidor:
Publikation/Tidskrift/Serie: Research Report in Sociology of Law
Volym: 2004:1
Dokumenttyp: Rapport
Förlag: Sociology of Law, Lund University

Sammanfattning

Att prioritera betyder enligt Svenska Akademins ordlista att ge försteg eller förtur. Inom alla offentliga verksamheter råder resursbrist. Verksamheter präglas av prioriteringar mellan individer eller grupper av individer. För hälso- och sjukvårdens del har genom lag fastställts att den som har det största behovet också skall ges företräde till vård. Prioritering mellan individer skall göras utifrån människovärdes-, behovs- och solidaritets- samt effektivitetsprincipen.

För socialtjänsten har frågan om prioritering inte explicit varit föremål för lagstiftning. Inte ens i den senaste omarbetningen av socialtjänstlagen framskymtar någon medvetenhet om att resursbrister leder till att prioriteringar mellan grupper och individer dagligen måste göras. Risken för godtyckliga prioriteringar är uppenbar.I denna rapport analyseras de rättsliga grunderna för hur sådana prioriteringar skall göras. Socialpolitiska dokument, lagförarbeten och rättspraxis utgör studiens material och den slutsats som dras är att den sociala lagstiftningen trots allt anger tydliga värdegrunder vilka borde tas till utgångspunkt i de prioriteringar som faktiskt görs i landets kommuner.

Nyckelord

 • Law and Society
 • sociology of law
 • rätt
 • lag
 • normer
 • prioriteringar
 • socialtjänsten
 • rättssociologiska enheten
 • regler

Övriga

Published
 • ISSN: 1404-1030
 • ISBN: 91-7267-163-7

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen