Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Normative Recursion : on Recursive Grounding and the Capacity for Radical Critique in Formal Pragmatics, Recognition, Social Freedom and Justification

Författare

Summary, in Swedish

Denna avhandling utforskar den meta-etiska frågan: Vilka egenskaper krävs av ett normativt kritiskt begrepp så att det både kan (a) härledas från den sociala faktiska verkligheten av gällande normer, praktiker och institutioner i ett givet samhälle och (b) vara utgångpunkt för radikal kritik? Radikal kritik förstås i avhandlingen som en kritik bortom anklagelser om partiskhet gentemot det rådande. Den radikala kritiken förmår således överskrida det inneboende innehållet i normer, praktiker och institutioner från vilka den är härledd.

Avhandlingen hävdar att den nödvändiga egenskapen för ett sådant begrepp är rekursion. Det vill säga en själv-refererande egenskap som hierarkiskt förmår innehålla kopior av sig själv. Idén att lokalisera egenskapen rekursion i normativ politisk teori, och försvara dess användning, är underteoretiserade i den politisk-teoretiska litteraturen. Genom att lokalisera egenskapen rekursion i Jürgen Habermas formella pragmatik, i Axel Honneths begrepp erkännande och social frihet och i Rainer Forsts rättfärdigandebegrepp, hjälper avhandlingen fylla denna lucka i litteraturen. Därmed skapas ett utrymme i normativ politisk teori mellan foundationalism och anti-foundationalism liksom mellan en utopisk och realistisk utgångspunkt.

Publiceringsår

2021-04-23

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Lund Political Studies

Volym

1

Issue

202

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Lund University

Ämne

 • Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies)

Nyckelord

 • Formal Pragmatics
 • Recognition
 • Social Freedom
 • Justification
 • Recursion
 • Normative Validity Surplus
 • Critique
 • Reconstruction
 • Normative Foundations
 • Jürgen Habermas
 • Axel Honneth
 • Rainer Forst

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0460-0037
 • ISSN: 0460-0037
 • ISBN: 978-91-7895-839-9
 • ISBN: 978-91-7895-840-5

Försvarsdatum

21 maj 2021

Försvarstid

13:15

Försvarsplats

Online, LU Zoom meeting: https://lu-se.zoom.us/j/69296771864