Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Organisatoriska vägval -- En studie av Försäkringskassans förändringsarbete

Publiceringsår: 2011
Språk: Svenska
Sidor: 53-76
Publikation/Tidskrift/Serie: Nordiske Organisasjonsstudier
Volym: 13
Nummer: 4
Dokumenttyp: Artikel i tidskrift
Förlag: Bergen : Fagbokforlaget

Sammanfattning

Försäkringskassan är en central del av den svenska välfärdsstaten och för¬medlar mycket stora penningsummor. De förändringar som myndigheten har genomfört under senare tid i form av ny organisation och ändrade besl¬utsregler har varit omdiskuterade. Kritiker har pekat på bristande effektivi¬tet, försenade utbetalningar och hjärtlös regeltillämpning. Ett antal vägval har gjorts för att söka hitta lösningar på problem som länge påtalats med bl.a. stora skillnader i regeltillämpning mellan olika delar av landet. I denna artikel studeras dessa vägval. Diskussionen tar sin utgångspunkt i ett antal motsatspar: enhetlighet-lokal anpassning; centralisering-decentralisering; specialisering-generalistideal; samt närhet-distans. Dessa motsatspar bely¬ses med exempel från de förändringar som har skett. Den allmänna slut¬satsen är att Försäkringskassans förändringsresa har varit stormig men att det har funnits ett betydande mått av konsistens sinsemellan i de gjorda vägvalen.
The Swedish Social Insurance Agency is an important part of the Swedish welfare state. The Agency has recently made a number of major changes, such as establishing a new internal organization and reforming processes for decision making. Many of these changes have been controversial. Critics have complained that the Agency shows a lack of efficiency, has failed to make payments on time, and has been too harsh in its application of eligibility rules. The changes have put the agency at a number of crossroads, many of them recurring from earlier reforms, in dealing with problems such as regional differences in the application of rules. In this article, some of these choices are discussed. The discussion departs from four dichotomies: uniformity-local adaptation; centralization-decentralization; specialization-generalist approaches; and closeness-distance. These dichotomies are illustrated with examples from the agency. The general conclusion is that although the change process has taken a rocky road, there has been a great deal of internal consistency in the combination of measures taken.

Nyckelord

  • Political Science
  • Economics
  • Business Administration
  • vägval Swedish Social Insurance Agency
  • Försäkringskassan
  • förändringar
  • crossroads
  • change

Övriga

Published
  • ISSN: 1501-8237

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen