Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

On Enterprise Systems Artifacts: Changes in Information Systems Development and Evaluation

Författare:
 • Jonas Hedman
Publiceringsår: 2003
Språk: Engelska
Sidor:
Publikation/Tidskrift/Serie: Lund Studies in Informatics
Volym: No. 2
Dokumenttyp: Doktorsavhandling
Förlag: Department of Informatics, Lund University

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish

Framväxten av affärssystem under 1990 talet är en av de mest betydelsefulla utvecklingarna inom verksamhetsstödjande informationssystem. Affärssystem karaktäriseras av omfattande branschtäckning, stor funktionalitet, generisk lösning, processorientering, integrerad lösning och centralt dataformat, som tillsammans gör affärssystem kanske till den hittills mest komplexa och omfattande formen av verksamhetsstödjande informationssystem. Tillsammans påverkar karaktärsdragen den traditionella systemutvecklingsprocessen på ett fundamentalt sätt. Analys, design och realisering ersätts av val av system, utvärdering av referensmodeller och konfigurering av systemet.Det område som beforskas är affärssystemsartefakten och dess konsekvenser för systemutveckling och utvärdering av informationssystem. Syftena med avhandlingen är att förbättra vår förståelse för affärssystemsartefaktens karaktärsdrag och att utveckla systemutvecklings- och utvärderingsmetoder för affärssystem. Metoden för att förbättra vår förståelse har varit artefaktutvärdering, som har kompletterats med expertintervjuer. Studien rapporteras som en sammanläggningsavhandling i två delar. Den första delen presenterar en övergripande text som positionerar och diskuterar de sju bifogade artiklarna i del två av avhandlingen.Det övergripande resultatet av studien presenteras i ett integrerat ramverks, som adresserar interrelationen mellan affärssystem, systemutveckling och utvärdering av informationssystem. Ramverket inkluderar flera kausalt relaterade komponenter, såsom affärssystemsartefakten och dess karaktärsdrags, affärssystemets livscykel (som omfattar val av system, konfigurering, implementering och användning), standardsystemsimplementeringsmetoder, och en ökad betydelse av utvärdering av information systems.
Enterprise Systems are one of the most important developments in corporate information systems during the last decade. These integrated information systems are characterized by a number of features which include a very broad scope and functionality, as well as being generic, master data, and business-process orientated. Together, these features make Enterprise Systems unique vis-à-vis other information systems and have a profound impact on information systems development and evaluation. For instance, analysis, design, and realization during traditional information system development is replaced by the selection of a system and the evaluation of an underlying reference model, as well as the setting of configuration parameters.The focus of the study is the Enterprise Systems artifact and its impact on information systems development and evaluation. The aims are 1) to improve our understanding of the key characteristics of Enterprise System artifacts, leading to changes in information systems development and the increased importance of evaluation and 2) to develop methods and evaluation approaches for Enterprise Systems. The main research approach applied in gaining an increased understanding has been artifact evaluation, belonging to constructive research. The research reported upon in the thesis is presented in two parts. The first part synthesizes the text of part one with the seven included papers. The included papers address Enterprise Systems, information system development and evaluation in complementary ways leading up to the conclusion of part one.The concluding output of the thesis is an integrated framework addressing the implications of Enterprise System artifacts for information systems development and evaluation. The framework includes several causally-related components, including the Enterprise System artifact and its key characteristics, an Enterprise System life cycle (including the four interrelated tasks of selection, configuration, implementation and use & operation), COTS implementation methods, and the changing purpose of evaluation. In a sense, the conclusion is a theorizing of the nature of Enterprise System artifacts. Despite the fact that this thesis provides insights into the nature of Enterprise Systems, it is evident that more research is needed.

Disputation

2003-11-04
13:00
Lecture hall 101, Ole Römer väg 6, 223 63 Lund
 • Dewald Roode (Prof)

Nyckelord

 • Information Systems, Social aspects
 • information systems development
 • evaluation
 • artifact evaluation
 • artifacts
 • systemteori
 • Informatik
 • Informatics
 • systems theory
 • Enterprise Systems
 • ERP Systems

Övriga

Published
 • [unknown] [unknown]
 • ISSN: 1651-1816
 • ISBN: 91-628-5845-9

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen