Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Erkännande av utländska förvaltningsbeslut

Författare:
Publiceringsår: 2010
Språk: Svenska
Sidor:
Publikation/Tidskrift/Serie: Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund
Volym: 173
Dokumenttyp: Doktorsavhandling
Förlag: Juristförlaget i Lund

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish

Ämnet för avhandlingen är verkningarna av utländska förvaltningsbeslut i svensk rätt. På många offentligrättsliga områden finns regler och principer som innebär att utländska beslut skall tillmätas rättsliga verkningar i Sverige. Hit hör exempelvis körkort, yrkeskvalifikationer och produktgodkännanden. Syftet med avhandlingen är att i svenskt förvaltningsrättsligt perspektiv undersöka hur regler och principer om erkännande av utländska förvaltningsbeslut fungerar i det svenska förvaltningsrättsliga systemet. Ämnet behandlas genom dels identifiering av rättsliga principer och regler, dels systematisering av materialet mot bakgrund av en intresseavvägning mellan internationellt samarbete och nationellt självbestämmande.Den grundläggande regleringen i folkrätt, EU-rätt och svensk rätt innebär inte någon allmän plikt att erkänna andra staters förvaltningsbeslut. Dock föreligger, särskilt inom EU-rätten, vissa allmänna åtaganden till internationellt offentligrättsligt samarbete.Uttryckliga erkännandeplikter följer av internationella konventioner, EU-rättsakter och svenska författningar. Vidare kan EU-rättsliga principer, inte minst principen om ömsesidigt erkännande, innebära erkännandeplikter i enskilda fall. När det föreligger en erkännandeplikt är utrymmet att vägra att godta ett utländskt beslut mycket begränsat och kan normalt endast aktualiseras när det föreligger en uppenbar brist i det utländska beslutet.Avhandlingen undersöker vidare de frågor som kan uppstå vid de svenska myndigheternas handläggning i anslutning till olika slags erkännanderegler. Särskilt uppmärksammas de bestämmelser om hemlandstillsyn som förekommer i anslutning till vissa erkännanderegler.I avhandlingen presenteras en typologi för erkännanderegler, vilken utgår från avvägningen mellan nationellt självbestämmande och internationellt samarbete. En övergripande slutsats av undersökningen är att erkännanderegler kan anses ha sin främsta funktion i att de möjliggör en avvägning mellan dessa intressen.
This thesis investigates the effects of foreign administrative decisions in the Swedish legal system. In several fields of public law there exist rules and principles providing that decisions emanating from other States’ administrative bodies should be recognized in Sweden, e.g. driving licences, university degrees and product certifications. The thesis examines the function of such rules and principles in light of the balancing of the interests of the states and individuals involved.

There is no general legal duty to recognize foreign administrative decisions. However, there are some general obligations of international cooperation within the field of public law, especially under EU Law. Specific duties to recognize foreign administrative decisions are laid down in international conventions, legal instruments of the EU and Swedish legislation. Furthermore, general principles under EU Law, such as the principle of mutual recognition, may entail a duty to recognize foreign decisions in individual cases.

When there is a legal duty to recognize a foreign decision, there is very little room to refuse recognition in Sweden. As a rule, there is a right of refusal only in case of manifest errors in the issuing State.

The present study investigates some legal problems arising from the handling of cases involving the recognition of foreign administrative decisions, including issues concerning control by the authorities of the issuing State.

The thesis puts forward a typology for rules on the recognition of foreign administrative decisions. It is concluded that rules and principles on recognition serve the function of balancing the interests of international cooperation, legal certainty and a State’s prerogatives for the determination of its domestic rules.

Disputation

2010-03-20
10:15
Pufendorfsalen, Juridiska institutionen (Tryckeriet), Lilla Gråbrödersgatan 3 C, Lund
 • Thomas Bull (Professor)

Nyckelord

 • Law
 • mutual trust
 • mutual recognition
 • European Union
 • administrative agencies
 • global administrative law
 • international administrative law
 • public law
 • administrative law
 • federalism
 • home country control
 • förvaltningsrätt

Övriga

Published
 • Hans-Heinrich Vogel
 • Vilhelm Persson
 • ISBN: 978-91-544-0115-4

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen