Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

The Politics of Social Networks : Interpersonal Trust and Institutional Change in Post-Communist East Germany

Författare

 • Astrid Hedin

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Hur förändras organisationer? Medan statsvetenskaplig ny-institutionell teori är mer inriktad på att förklara varför institutioner är seglivade och svåra att förändra, så antar ekonomisk organisationsteori att organisationer relativt enkelt anpassar sig till omgivningens krav. Det sociala nätverks-perspektivet fokuserar de strukturer av samarbete och tillit som utvecklas mellan människor i och utanför organisationer och hur dessa strukturer kan begränsa och möjliggöra hur institutioner förändras. Institutioner bärs upp av de människor som befolkar dem; deras vanor, rutiner, normer, paradigmer och perceptioner av organisationens omgivning.Sociala nätverk kan möjliggöra tillitsfullt - och därmed effektivt - kollektivt handlande för att reformera en organisation eller bygga upp en ny organisation. Ofta rekryteras personer till organisationer genom sociala nätverks-kontakter, särskilt i tidiga skeden av en ny organisations uppbyggnad. Samtidigt bär dessa sociala nätverk med sig normer, paradigmer och perceptioner. Sociala nätverks-strukturer kan överleva stora förändringar i de institutionella ramverken och fortleva inom nya organisationer.Bokens fallstudie beskriver de sociala nätverks-strukturernas roll i övertagandet och reformeringen av det östtyska kommunistpartiet SED. När det forna Östtyskland 1989/1990 demokratiserades och återförenades med Västtyskland reformerades det östtyska kommunistpartiet radikalt och döptes om till PDS, Partei des Demokratischen Sozialismus. Med hjälp av intervjuer, självbiografier och dokument spårar fallstudien hur en mindre grupp reformister tog kontroll över den stora organisationen. Med hjälp av social nätverks-analys undersöker fallstudien även hur feministiska ideér och feministiska politiker rekryterades till partiet, vilket resulterade i en överraskande ideologisk utveckling i riktning mot västerländsk feminism samt en 50 procentig kvotering av kvinnor till politiska mandat.Boken diskuterar hur formandet av sociala nätverk ofta är baserat på social likhet - att man uppfattar sig likna eller gärna vill bli lik dem man skapar nätverk med. Detta innebär att sociala nätverk å ena sidan kan vara effektiva, eftersom de baseras på tillit. Å andra sidan kan samarbete baserat på sociala nätverk även vara eller med tiden bli mindre flexibelt, eftersom det tenderar att utesluta "annorlunda" personer och därmed nya ideér, perceptioner och resurser. Till exempel har management-litteraturen dokumenterat att kvinnor ofta utesluts ifrån manliga informella strukturer och att denna uteslutning tenderar att vara starkare i de situationer och positioner där organisatorisk förändring sker. Fallstudien fokuserar därför representationen av kvinnor och idéer som är vanligare bland kvinnor, såsom feminism. Som fallstudiens exempel visar är konsekvenserna av tendensen att nätverka med andra av samma kön inte givna: trots att den nätverks-baserade processen där SED reformerades till PDS var mansdominerad så kom partiet att utvecklas i feministisk riktning. I ett inledande kapitel kritiseras de deterministiska tendenserna i feministisk teori och dess kritik av demokratiska revolutioner.Det sociala nätverks-perspektivet är dels relevant för vår förståelse av snabba politiska omvälvningar, såsom de hastiga demokratiseringarna av de forna öststaterna, där gamla instutioner föll samman och nya måste skapas. För de personer som för det första kunde ta sig in i reform-processen i rätt ögonblick - vilket ofta var en fråga omkontakter - och för det andra sedan förmådde samarbeta med varandra fanns här stora möjligheter att påverka de nya institutionernas utformning. I ett särskilt kapitel diskuteras hur det sociala nätverks-perspektivet även borde vara givande för forskningen om informationsålderns framväxande organisationsformer. Rimligen borde det finnas stora möjligheter för socialt nätverks-samarbete i den pågående framväxten av mindre hierarkiska, mer informella och komplexa organisations-nätverk.

Publiceringsår

2001

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Lund Political Studies

Issue

118

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Department of Political Science, Lund University

Ämne

 • Political Science

Nyckelord

 • East Germany
 • PDS
 • SED
 • feminism
 • gender
 • political party
 • communicative action
 • logic of appropriateness
 • garbage-can decision-making
 • interpersonal trust
 • institutional change
 • social network
 • new institutionalism
 • structuration
 • Giddens
 • path-dependence
 • Political and administrative sciences
 • Statsvetenskap
 • förvaltningskunskap

Status

Published

Handledare

 • [unknown] [unknown]

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0460-0037
 • ISBN: 91-88306-27-5

Försvarsdatum

27 april 2001

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

The department of political science, Eden room 116, Lund University

Opponent

 • Johan P. Olsen (Professor)