Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Dagspress, sport och doping – medieskandaler i ett samtida Sverige

Press Coverage of Doping in Sports: Media Scandals in Contemporary Sweden
Författare:
  • Sara Hamqvist
Publiceringsår: 2010
Språk: Svenska
Sidor:
Publikation/Tidskrift/Serie: Lund Studies in Media and Communication
Dokumenttyp: Doktorsavhandling
Förlag: Department of Media, Communication and Journalism, Lund University

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish

I avhandlingen beskrivs och analyseras den svenska dagspressens hantering av doping och dopingöverträdelser inom internationell elitidrott. Artiklarna studeras med hjälp av följande tre frågeställningar: (1) Vad utmärker medieinnehållet om sport och doping? (2) Vilken bild av den sociala ordningen skymtar fram i detta mediematerial? (3) Vad berättar medieskandaler kring sportstjärnor och deras överträdelser om vår samtids rådande normsystem?

Avhandlingen består av en kvantitativ innehållsanalys av en större mängd artiklar samt av två näranalyser av en mindre mängd artiklar från Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. Den första delstudien består av en kvantitativ innehållsanalys av 969 artiklar om tolv dopingfall under de första fjorton dagarna efter det att påståendet om överträdelsen offentliggjorts. Delstudiens fokus ligger på materialets övergripande profil så som dess övergripande omfattning, fördelning, storlek, placering, avsändare, artikeltyp, verksamhetsfält och aktörer. Delstudie två och delstudie tre utgår från 121 artiklar om de fem större dopingskandalerna i materialet. Delstudie två inriktas på moraliska texters inre struktur med fokus på scenbyten och förlängningstekniker. Delstudie tre fokuserar på begripliggörandet av företeelsen doping i texterna och utgörs av en tematisering av de åsikter om doping samt av de idéer om orsaker och lösningar som förs fram när det gäller doping eller dopingöverträdelser.

Studiens teoretiska ramverk utgår från fyra områden. Det första området behandlar medier, samhälle och social ordning och handlar om idéer om modernitetens utmaningar och karaktäristik. Det andra området behandlar sport och doping, det tredje området handlar om medier och sport och det fjärde området rör mediesportskandaler.

Att något konstrueras som en skandal i medierna kan ses som en signal på att det betyder något, att det pågår en aktivitet i fråga om moralens offentlighet. Ordningsskapandet kan röra olika aspekter så som t.ex. normer. Genom att studera medieskandaler kan vi nå fördjupade insikter om vår samtid.
The study analyses how the Swedish press dealt with doping and transgressions of the doping rules within international professional sports between 1996 and 2004. Three main research questions have been used in the research process: (1) What characterizes these media texts about sports and doping? (2) How is the social order pictured in the media texts? (3) What do media scandals about sport stars and the social construction of their transgressions tell us about our own historical present?

A quantitative content analysis of 969 articles is used to study media coverage during the first fourteen days after each doping case came to light. Five of the cases are considered media scandals and 121 articles about these cases are studied in two other text analyses focusing mainly on themes and intertextuality.

The theoretical background to the study derives from four complementary angles. The first is about society, media and social order and deals with ideas about the challenges and characteristics of modernity. The second angle is about sports and doping. The third angle is about media and sports. The fourth angle consists of theories and concepts about media sports scandals.

Media scandals are useful when investigating norms since they can be seen as an occasion when the socially constructed public morality might be intensified, negotiated or challenged. By studying media scandals we can gain in-depth insights into our society.

Disputation

2010-02-12
10:00
Kulturens auditorium
  • Bo Reimer (Professor)

Nyckelord

  • Media and Communications
  • media sport
  • sports journalism
  • Media analysis
  • doping
  • scandal

Övriga

Published
  • Peter Dahlgren
  • ISBN: 978-91-628-7979-2

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen