Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Klassificeringssystem för kommunaltekniska investeringar

Författare:
  • Jonas Fjertorp
Publiceringsår: 2008
Språk: Svenska
Sidor:
Dokumenttyp: Konferensbidrag

Sammanfattning

Inom den kommunaltekniska sektorn görs omfattande investeringar av olika slag.

Strävan mot en effektiv resursanvändning gör uppföljningen av investeringarnas

målsättningar angelägen. Att klassificera investeringar utifrån deras målsättningar

förefaller därför vara en användbar utgångspunkt för uppföljning.

Investeringslitteraturen visar att det finns olika sätt att klassificera investeringar

på. Både i litteraturen och i praktiken är det dock svårt att finna

klassificeringssystem som omfattar alla förekommande investeringar i

kommunalteknisk verksamhet och dessutom är anpassat för uppföljning.

Studie syftar till att föreslå ett klassificeringssystem för investeringar inom

kommunalteknisk verksamhet, som främjar uppföljningen av investeringar.

Vidare syftar artikeln till att belysa klassificeringssystemets potentiella

användningsområden, dels vid uppföljning och dels i en vidare bemärkelse.

Genom kvalitativa studier av investeringar i sex kommunaltekniska

organisationer, har klassificeringssystemet utvecklats i en iterativ process.

Investeringarna delas in i fyra typer: nyinvesteringar, imageinvesteringar,

reinvesteringar och anpassningsinvesteringar. Användningen av systemet

exemplifieras genom klassificering av investeringarna i en av organisationerna.

Resultaten visar att klassificeringssystemet främjar uppföljningen på åtminstone

två sätt: i) En sammanställning av genomförda investeringar enligt

klassificeringssystemet utgör en övergripande uppföljning, då det ger en bild av

hur investeringsmedlen använts. ii) Målsättningarna som är relaterade till

respektive investeringstyp och -klass, ger vägledning vid utformningen av

uppföljningen av enskilda investeringar. Utöver främjande av uppföljning, har

klassificeringssystemet potential att användas iii) till att styra utformningen av

investeringsförslag, iv) som delegationsgrund för investeringsbeslut, v) vid

benchmarking och vi) i kommunikationen med medborgarna.

Nyckelord

  • Economics and Business
  • offentlig sektor
  • klassificering
  • uppföljning
  • Investeringar

Övriga

2:a kommunforskningskonferensen “Ekonomi, styrning och organisering i kommuner och landsting”
Submitted

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen