Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Arkitekturens territorialitet : till en diskussion om territoriell makt och gestaltning i stadens offentliga rum

The Territoriality of Architecture - Contributions to a Discussion on Territoriality and Architectural Design within the Public Spaces of the City
Författare:
Publiceringsår: 2004
Språk: Svenska
Sidor:
Publikation/Tidskrift/Serie: Asplundbiblioteket
Dokumenttyp: Doktorsavhandling
Förlag: Lunds universitet

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish

Vi har de senaste decennierna sett stora förändringar vad gäller kontroll och tillgänglighet i det offentliga rummet. Både forskning och planering är i starkt behov av begrepp och teori för att klargöra den byggda miljöns roll i detta sammanhang. I avhandlingen utvecklas redskap för att beskriva och belysa arkitekturens roll i upprättandet av olika slags territorier inom det offentliga stadsrummet. Sådana territorier kan t.ex. omfatta serveringar, cykelvägar och parkeringsrutor, men också olika gruppers eller individers revir. Den territoriella kontrollen och indelningen kan t.ex. understödjas av olika former av regler och konventioner, men också av mer materiella markeringar, gränsdragningar och artefakter. En viktig utgångspunkt i avhandlingen är diskussionen kring begreppet territorialitet. Detta begrepp förefaller vara mycket användbart inom arkitekturteorin, men har hittills varit relativt oexploaterat. I avhandlingen görs en genomgång av olika användningar av territorialitetsbegreppet. Därefter utvecklas en diskussion kring fyra olika territoriella produktionssätt verksamma i det offentliga rummet. I avhandlingen beskrivs också hur den territoriella makten verkar. Några begrepp utvecklas just för att beskriva hur det materiella ingår i den territoriella produktionen och hjälper till att stärka olika territoriella effekter. Avhandlingens begreppsapparat utnyttjas och utvecklas i en arkitekturhistorisk diskussion om den arkitektoniska utformningens betydelse för 1800-talets territoriella strategier. Den används också slutligen i en empirisk undersökning av användning och gestaltning av tre torg i Lund. I denna undersökning visar det sig just att samspelet mellan olika territorier tycks vara avgörande för torgens offentlighet.
The point of departure of this dissertation is a consideration of the problems in the field of architecture, of conceptualizing and addressing aspects of the complex relationship between architectural form and use. The aim of the thesis is to create conditions for a discussion on architectural design and territorial power relations within the context of everyday life, and more specifically to investigate what role architectural design plays in these territorial power relations. The empirical framework of the discussion is set by public urban spaces, and the discussion is structured as four subordinated investigations into territoriality, dealing successively with concepts, power, architectural design and public space. I investigate the use and meanings of the concept of territoriality, suggesting a definition of territoriality as a spatially delimited and effective means of control, identifiable on the basis of the everyday life of a place. I develop four different kinds of territorial productions: territorial strategy, territorial tactics, territorial appropriation and territorial association. Applying the theories of Michel Foucault and Bruno Latour, I develop a genealogical and material perspective on power, primarily using actor-network theory as a way of addressing territorial power. As supplements to the concept of network stabilization, I develop two more forms of territorial stabilization – territorial body and territorial sort – in order to deal with the territorial role of architecture. I then utilize my discussion of territorial power and production in descriptions of architecture and urban places. I investigate and conceptualize the role of architectural design in territorial strategies of the 19th century. I also make an empirical investigation of three urban squares, discussing places of intermingling and superimposed territorial productions, ending up with suggestions for a discussion of public space in terms of territorial complexity. Territorial research has elaborated on the privatisation of space as well as on social or psychological aspects. In this thesis I provide possibilities for a materially more elaborated discussion of co-existing territorial productions beyond dichotomies, such as subject/object, public/private, and inclusion/exclusion. The discussion will hopefully be of importance in the building of new conceptual understandings of contemporary urban life and landscapes.

Disputation

2004-09-24
13:15
Room B, A-building, Sölvegatan 24, Lund Institute of Technology.
 • Dag Österberg (Professor)

Nyckelord

 • Architecture
 • Physical planning
 • urban design
 • architectural design
 • actor-network theory
 • power relations
 • materiality
 • territorial control
 • everyday life
 • public space
 • Territoriality
 • architectural theory
 • Fysisk planering
 • Architecture
 • interior design
 • Arkitektur
 • inredningsarkitektur

Övriga

Published
 • Finn Werne
 • ISSN: 1404-1235
 • ISBN: 91-7740-070-4

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen