Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Att arbeta med obligatoriska frågor i kursvärdering och kursutvärdering

Författare:
Redaktör:
  • Malin Irhammar
  • Gunilla Amnér
  • Hans Adell
Publiceringsår: 2011
Språk: Svenska
Sidor: 73-75
Publikation/Tidskrift/Serie: Proceedings - Lunds Universitets pedagogiska utvecklingskonferens: Motivation, kreativitet och lärande
Dokumenttyp: Konferensbidrag
Förlag: Lund University

Sammanfattning

En kurs kan betraktas som en pedagogisk process avsedd att hjälpa de deltagande studenterna att utveckla den kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt den värderingsförmåga och det

förhållningssätt som kursen avser. I linje med detta ska kvalitetsarbetet inom Lunds universitets utbildningsverksamhet fokusera studenternas lärande, där lärandemål, undervisning och andra

läraktiviteter samt examination utgör centrala aspekter av den pedagogiska processen. Att lärare reflekterar kring och diskuterar hur den pedagogiska processen bidrar till studenters

lärande är grunden för utveckling av kvalitet och effektivitet i utbildning. Därför ska arbetet med kursvärdering och kursutvärdering inom Lunds universitets utbildningsverksamhet stödja sådan reflektion och diskussion. Studenternas kursvärderingar och examinationsresultat utgör viktiga informationsunderlag. Detta slås också fast i Lunds universitets föreskrifter för arbete med kursvärdering och kursutvärdering, för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Enligt föreskrifterna ligger ansvaret för genomförande av kursvärderingar och kursutvärderingar på områdesstyrelserna och kan delegeras till den nivå som beslutar om kursplaner. För det konkreta arbetet har en handledning utarbetats där arbetsprocesser för kursvärdering, kursutvärdering men också kursanalys beskrivs. Med kursanalys avses här en fördjupad pedagogisk reflektion som bygger på upprepade kursutvärderingar av samma kurs eller av kurser som tillsammans utgör ett program eller ges inom ett huvudområde. För att möjliggöra jämförelser mellan kurser och över tid behövs en kontinuitet i de frågeområden man utgår från eller de specifika frågor som ställs till studenterna i kursvärderingar. I vårt föreslagna rundabordssamtal vill vi diskutera hur man arbetar med eller kan arbeta med gemensamma obligatoriska kursvärderingsfrågor inom ett program, en institution eller ett område. I vägledningen diskuteras kursvärderingsfrågor som bör ställas till studenterna och utvärderingsfrågor som kursutvärderingsprocessen syftar till att besvara. Huruvida vissa frågor ska vara obligatoriska eller ej beslutas av områdena eller institutioner. Även om vissa frågor

blir obligatoriska kommer lärare att ha stor frihet att utforma och lägga till egna frågor. Det vi vill diskutera i ett rundabordssamtal är när områden och institutioner bestämmer att vissa frågor ska vara obligatoriska i kursvärderingsenkäter – hur kan de då tänkas resonera

i sina val? Av vilka skäl kan de vilja ha vissa obligatoriska frågor? Vilken information är de ute efter? Vem ska vara primär mottagare och användare av den information som de eventuella obligatoriska frågorna genererar? Lärarna? Institutionen? Området? Studenterna? Vilka konkreta frågor kan man tänka sig i sammanhanget? Hur påverkar och hur påverkas lärarnas relation till sin institution och sitt område av arbetet med obligatoriska frågor? Ser det kanske olika ut inom olika delar av LU:s organisation? Universitetet behöver få detta område granskat och diskuterat och Utvecklingskonferensen

skulle vara ett lämpligt forum.

Nyckelord

  • Educational Sciences
  • Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
  • SOTL

Övriga

Lunds universitets utvecklingskonferens, 2011
Published
  • ISBN: 978-91-977974-6-7

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen