Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Abdominal Aortic Aneurysm – Different Aspects on Screening

Författare:
Publiceringsår: 2015
Språk: Engelska
Sidor:
Publikation/Tidskrift/Serie: Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series
Volym: 2015:79
Dokumenttyp: Doktorsavhandling
Förlag: Unit for Clinical Vascular Disease Research

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish

Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska (Comprehensive summary in Swedish)Stora kroppspulsådern är det centrala kärl som från hjärtat leder blodet vidare till kroppens alla organ. När kroppspulsåderns kärlvägg försvagas resulterar detta i en utvidgning (bråck). Ett kroppspulsåderbråck sitter vanligtvis i nivå med naveln, strax nedom kärlen som försörjer njurarna. Förekomsten av kroppspulsåderbråck är 1.8% hos 65 åriga män. Män drabbas 4-6 gånger oftare jämfört med kvinnor. Med tiden kan bråcket bli större vilket ökar risken för att det spricker, ledande till att blodet som pumpats ut ifrån hjärtat istället rinner utanför kärlet ut i bukhålan. Ofta är den drabbade helt ovetande om sjukdomen som vanligtvis inte ger symtom förrän bråcket spricker. Då detta sker dör nästan 50% innan de kommer till sjukhuset, och endast 33% kan genomgå kirurgi. Totalt är dödligheten vid sådan händelse 80-90%. Fyra stora studier har kunnat visa att man kan halvera dödligheten i spruckna pulsåderbråck genom att med hjälp av ultraljud screena 65 åriga män och operera bråck över en viss storlek i förebyggande syfte. På denna indikation har man introducerat screening av stora kroppspulsådern hos alla 65 åriga män i Sverige.Denna avhandling har studerat olika aspekter av screening för kroppspulsåderbråck.Studie I: Syftet var att studera om en biologisk markör i blodet (APC-PCI komplex) kan användas för att med hjälp av ett blodprov kunna screena för kroppspulsåderbråck hos patienter med kärlsjukdom inom andra kärlområden men utan känt kroppspulsåderbråck. Studien visade att det inte gick att använda denna markör eftersom dess känslighet var otillräcklig. Däremot upptäckte vi att förekomsten av kroppspulsåderbråck var hög (13%) hos en sedan tidigare kärlsjuk population.Studie II: Syftet var att kartlägga hur hörsamheten till screening och förekomsten av kroppspulsåderbråck påverkades av olika socioekonomiska faktorer. Vi upptäckte att hörsamheten till screening varierade stort beroende på i vilket geografiskt område männen bodde. Vi noterade att områdena med lägst hörsamhet till screening hade högre förekomst av invandrare, lägre utbildning och högre arbetslöshet. Förekomsten av kroppspulsåderbråck var även högre i de områdena där hörsamheten var som lägst. Med andra ord; de patienter som löpte störst risk att vara sjuka kom inte till vår undersökning.Studie III: Syftet var att försöka förbättra hörsamheten i de områdena där denna var som lägst. Detta gjorde vi genom att samarbeta med en professionell reklambyrå. Reklamfirman tog fram en förbättrad kallelse till männen som genomgått språklig redigering, fått ändrad layout, samt kompletterats med karta med vägbeskrivning ifrån deras hem till vår screeninglokal samt en röd slips knuten som ett kroppspulsåderbråck. Resultatet var att hörsamheten ökade märkbart i de områdena där vi använde materialet från reklamfirman.Studie IV: Syftet var att med hjälp av datasimulering utvärdera om det fortfarande är kostnadseffektivt att screena 65 åriga män för kroppspulsåderbråck när förutsättningarna har ändrats. De nya förutsättningarna vi ville undersöka var den lägre förekomsten av kroppspulsåderbråck, det faktum att majoriteten av kirurgin görs med hjälp av kateterburen protesinläggning i aorta samt att alla patienter erhåller sekundärpreventiv medicinering. Undersökningen visade att det fortfarande är kostnadseffektivt att screena 65 åriga män för kroppspulsåderbråck.
Abstract

Abdominal aortic aneurysm (AAA) is a hideous life threatening disease that most often is asymptomatic until it ruptures. Ruptured

abdominal aortic aneurysm (rAAA) is a painful and serious predicament with a mortality of 80-90%. Half of the patients die before

arriving to hospital, leaving family members in sorrow and shock. In Sweden about 700-1000 patients die each year due to rAAA,

corresponding to 1.5% of all deaths in men.

Four randomized trials have shown that screening for AAA is cost-effective to reduce both AAA related mortality by 50% and all-cause

mortality by 3%. These trials have been the reason why screening 65 year-old-men for AAA has been introduced in Sweden.

In this thesis we evaluated different aspects on screening for AAA.

Study I; the aim was to study whether a biological marker (APC PCI complex) may be used as a screening marker for AAA in patients

with peripheral vascular disease without previously known AAA. However, the sensitivity and specificity were both to weak to be used as

a screening marker for AAA in the clinical praxis. Nevertheless, we discovered that the prevalence of AAA was 13% in patients with

peripheral vascular disease.

Study II; the aim was to investigate the impact of socioeconomic status (SES) and demographical aspects on compliance to AAA-

screening and also to evaluate the associations between AAA prevalence and SES. Our results indicated that the prevalence of AAA is

higher in demographic areas with lower SES. The compliance to AAA-screening was also lower in areas with lower SES.

Study III; the aim was to investigate if a collaboration between a professional advertising agency and an academic vascular unit can

result in increased compliance to AAA screening. The results showed that compliance to AAA-screening can be increased significantly

by consulting an advertisng agency.

Study III; the aim was to evaluate if screening is still cost-effectivley in the new era of decreased AAA prevalence, EVAR as the

predominant treatment method and improved medical treatment. By using a Markov model we could show that it is still cost-effective

to screen for AAA even with the aformentioned changes.

In conclusion; Screening for AAA seems justified in the new era of changing prerequisites. However, importance of SES and different

aspects on improving AAA compliance are of great importance and need to be studied further.

Disputation

2015-09-18
13:00
Lilla Aulan, MFC, Jan Waldenströms gata 2, Skånes universitetssjukhus i Malmö
 • Håkan Pärsson (Associate Professor)

Nyckelord

 • Surgery
 • Abdominal aortic aneurysm
 • screening
 • biomarkers
 • socioeconomic status

Övriga

Published
 • Vascular Diseases - Clinical Research
 • Anders Gottsäter
 • Bengt Lindblad
 • Jan Holst
 • ISSN: 1652-8220
 • ISBN: 978-91-7619-158-3

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen