Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Taking Advantage of Institutional Possibilities and Network Opportunities : Analyzing Swedish Strategic Action in EU Negotiations

Författare

 • Matilda Broman

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Avhandlingens utgångspunkt är att EU:s medlemsstater agerar mer taktiskt när starka nationella intressen står på spel. I den här studien analyseras Sveriges strategiska agerande i öppenhetsfrågan och i relation till en ny europeisk kemikalielagstiftning. Det första fallet, öppenhetsfrågan, slutförhandlades under Sveriges ordförandeskap våren 2001. Det andra fallet, kemikalielagstiftningen (förkortad REACH, vilket står för Registration, Evaluation, and Authorisation of Chemicals), är ett omfattande lagstiftningsförslag där Sverige, liksom i öppenhetsfrågan, har haft starka intressen.Det teoretiska ramverket baseras på nyckelbegreppen institutional possibilities och network opportunities. Rationell institutionalism kombinerat med nätverksteori och teoribildning kring internationella förhandlingar ligger till grund för analysen. Strategiskt agerande för att tillvarata institutionellt givna möjligheter (institutional possibilities) och nätverka (network opportunities) med andra aktörer kategoriseras utifrån begreppen framing, tillhandahållande av expertis, manipulation, proceduriell taktik, ledarskap, medling samt koalitionsbyggande. Detta ramverk används även för att diskutera andra staters agerande inom samma områden liksom för att inkludera EUs institutioner samt andra ickestatliga aktörer.Författaren kommer fram till att när ministerrådet och parlamentet gemensamt fattar beslut (co-decision procedures), så har parlamentet blivit en allt viktigare samarbetspartner och en central förhandlingsarena jämte rådet för medlemsstaterna. Vikten av ordförandeskapet i Ministerrådet för medlemsländernas möjlighet att agera taktiskt belyses. Studien visar också på att medlemsstaternas strategiska agerande varierar under olika stadier av beslutsfattande samt att olika strategier används i kombination beroende på hur beslutsproceduren utvecklas.

Publiceringsår

2008

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Lund Political Studies

Issue

152

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Department of Political Science, Lund University

Ämne

 • Political Science

Nyckelord

 • tactics
 • mediation
 • framing
 • coalition-building
 • expertise
 • procedural tactics
 • manipulation
 • leadership
 • co-decision procedures
 • networks
 • rational institutionalism
 • openness
 • European Parliament
 • transparency
 • REACH
 • Sweden
 • Council Presidencies
 • negotiations
 • EUrationell institutionalism
 • EU
 • förhandlingar
 • Sverige
 • öppenhet
 • ordförandeskap
 • Europaparlamentet
 • ledarskap
 • expertis
 • medling och koalitionsbyggande

Status

Published

Handledare

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0460-0037
 • ISBN: 978-88306-71-5
 • ISBN: 91-88306-71-2

Försvarsdatum

19 april 2008

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Edens Hörsal

Opponent

 • Magnus Ekengren (Associate Professor)