Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Strategisk förändring, makt och kunskap : om disciplinering och motstånd i tidningsföretag

Strategic change, power and knowledge. On disciplination and resistance in newspaper companies
Författare:
Publiceringsår: 1999
Språk: Svenska
Sidor:
Publikation/Tidskrift/Serie: Lund Studies in Economics and Management
Volym: 48
Dokumenttyp: Doktorsavhandling
Förlag: Lund University Press

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish

Studien beskriver och analyserar strategisk förändring i tre svenska tidningsföretag. I studien beskrivs hur företagen utvecklades från enaffärs-verksamheter till multiaffärs-verksamheter. Studien pekar på hur denna utveckling framförallt ska ses som resultat av etableringen och spridningen av en ny kunskapsformation. Ett centralt innehåll i den kunskapsformationen var diversifiering, vilket följaktligen blev allt vanligare i tidningsföretag från 1970-talet och framåt. Diversifiering innebar emellertid att historiska redaktionella normer utmanades. Historiskt hade företagen undvikit att förvärva andra företag, eftersom det ansågs riskera det redaktionella oberoendet. När så diversifiering blev vanlig på 70- och 80-talen uppstod motstånd mot utvecklingen. I studien beskrivs hur det emellanåt skedde polariseringar mellan dem som strävade efter diversifiering och dem som motsatte sig den. Det var bland annat i denna strävan att genomföra diversifiering eller motsätta sig den som maktens disciplinära former framträdde. I studien visas hur den disciplinära makten framträdde genom att människor låste sig vid kunskap och normer. Utvecklingen skapade ibland motsättningar, vilket försvårade kommunikationen mellan centrala grupper i företagen.
The dissertation examines power and knowledge in strategic changes. It is a study of changes in three Swedish newspaper companies which developed from single-business to multi-business corporations. It is suggested that this transformation was based upon the establishment and reproduction of a new knowledge formation. This knowledge was the knowledge of strategy, particularly the classical perspective as it had emerged during the end of the 60s and the beginning of the 70s. A central theme in that knowledge was diversification which became more common in newspaper companies during the 70s. In the study it is suggested that the changes can be interpreted as forms of isomorfism based on both professional and imitative aspects. However, the diversification efforts also disclosed historical editorial norms that were provoked and challenged. Newspaper companies had historically avoided diversification in order to sustain the editorial integrity of independence. When diversification efforts were pursued in the 70s and 80s, a resistance was thus mobilized. The study describes the opposition between those favouring diversification and those resisting it. It was in those struggles that the disciplinary forms of power emerged. In that emergence some people became locked into specific norms and knowledges, subsequently governing their behavior. The development created conflicts which obstructed and to some extent inhibited communication between central actors in the companies.

Disputation

1999-03-19
10:15
Department of Business Administration
 • Leif Melin (Professor)

Nyckelord

 • Business Administration
 • Management of enterprises
 • newspaper companies
 • isomorfism
 • disciplinary power
 • knowledge
 • Strategy
 • strategic change
 • Företagsledning
 • management

Övriga

Published
 • ISSN: 0284-5075
 • ISBN: 91-7966-558-6
 • ISRN: LUSADG/SAEK--99/1048--SE

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen