Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Measurement of Tumor Extent and Effects of Breast Compression in Digital Mammography and Breast Tomosynthesis

Författare

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Bröstcancer är den typ av cancer som drabbar flest kvinnor i Sverige. Årligen diagnostiseras drygt 7000 kvinnor med bröstcancer och ungefär 1400 dör av sin sjukdom. För att minska bröstcancerdödligheten rekommenderar Socialstyrelsen mammografiscreening där kvinnor över 40 år bjuds in för regelbundna kontroller. Dessa kontroller utförs med digital mammografi som innebär att man tar tvådimensionella röntgenbilder av brösten. Det är välkänt att mammografi inte hittar alla brösttumörer. En eventuell tumör kan döljas av normal vävnad ovan och under tumören. Detta problem kan åtminstone delvis lösas med en snittbildsteknik. En sådan har utvecklats på senare år och kallas brösttomosyntes. I brösttomosyntes erhålls snittbilder av hela bröstet och således minskar problemet med att all bröstvävnad projiceras ned på en enda mammografibild. Brösttomosyntes har visat sig bättre på att hitta tumörer i studier, men ytterligare studier fodras för att bekräfta detta.En viktig parameter för bedömning av prognos och behandling är tumörens storlek. I arbete I jämfördes mätningar av brösttumörers storlek gjorda med de olika avbildningsmetoderna brösttomosyntes, digital mammografi och ultraljud. Som storleksreferens användes patologens storleksmätning på det avlägsnade bröstpreparatet. Resultaten visar att storleksbestämningen med brösttomosyntes stämmer bättre överens med patologens mätning än digital mammografi. Således ger mätning på brösttomosyntes bättre underlag för prognosbedömning och behandlingsplanering.Ett problem som gör att en grupp kvinnor avstår från regelbunden mammografiscreening är rädslan för smärta i samband med undersökningen. För att få en bra mammografibild med digital mammografi måste man anbringa en ganska kraftig kompression av bröstet. Eftersom brösttomosyntes är en tredimensionell undersökning av bröstet kan man tänka sig en reducerad bröstkompression och således en minskad smärtupplevelse. I arbete II togs tomosyntesbilder av samma bröst med både standard kompressionskraft och halverad kompressionskraft. Resultaten tyder på att en minskning av bröstkompression är möjlig med brösttomosyntes utan att bildkvalitén försämras.Idag förekommer ingen bra standard för hur mycket ett bröst ska komprimeras i samband med digital mammografi. I arbete III undersöktes hur kompressionskraften fördelas över bröstet, det vill säga hur tryckfördelningen är över bröstet. Detta undersöktes med hjälp av tunna trycksensorer placerade under kompressionsplattan. Det visade sig att tryckfördelningen var heterogen och varierade mycket från bröst till bröst. Hos en grupp kvinnor låg det kraftigaste trycket över den bröstkorgsnära delen medan huvuddelen av bröstet var otillräckligt komprimerat. En annan grupp uppvisade god tryckfördelning över bröstet. I denna grupp medförde ytterligare kompression endast ökad smärta. Arbetet aktualiserar behovet av en bättre kompressionsanordning som tar hänsyn till tryckfördelningen.Ett avgörande steg i bröstcancerns förlopp är uppkomsten av metastatisk sjukdom genom spridning av cancerceller till andra delar av kroppen. Det finns möjlighet att mäta mängden cirkulerande tumörceller i bröstcancerpatienters blod och studier har visat att denna metod har ett prognostiskt värde. I arbete IV undersöktes något som har diskuterats men inte studerats systematiskt hos människor, nämligen om bröstkompression i samband med mammografi skulle kunna leda till att tumörceller läcker ut i blodomloppet hos kvinnor med bröstcancer. Resultaten visade inte något ökat läckage av tumörceller till blod taget från blodåder på arm. En utvidgad studie planeras med cellräkning i blod taget från centrala blodådror till vilka bröstet dräneras för att utesluta möjligheten att avsaknaden i perifert blod orsakas av att cancercellerna fastnat i lungkapillärerna.

Publiceringsår

2013

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series

Volym

2013:58

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Medical Radiation Physics, Lund University

Ämne

 • Radiology, Nuclear Medicine and Medical Imaging

Nyckelord

 • digital mammography
 • breast tomosynthesis
 • breast compression
 • pressure distribution
 • breast cancer
 • circulating tumor cell

Status

Published

Forskningsgrupp

 • Medical Radiation Physics, Malmö

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1652-8220
 • ISBN: 978-91-87449-28-4

Försvarsdatum

17 maj 2013

Försvarstid

13:00

Försvarsplats

Room 2005-2007, Inga Marie Nilssons gata 49, SUS Malmö

Opponent

 • Andrew Maidment