Metoder för bestämning av njurfunktion. Vad har vi att erbjuda idag?

Författare

Summary, in Swedish

Bestämning av njurens förmåga att koncentrera urin är

sedan länge ett väsentligt prov på njurfunktion vid tubulointerstitiell

njursjukdom, t ex kronisk pyelonefrit.

Desmopressintest är det främsta, men inte enda, testet

för att bedöma njurarnas koncentrationsförmåga.

Isotopundersökningar av njurarna utmärks av att de är

enkla och skonsamma för patienten och utan kontraindikationer.

Ofta kompletterar de röntgen- eller ultraljudsundersökningar,

eftersom de är funktionella och

kan ge kvantitativa mått på olika funktionsparametrar.

Strålbelastningen är som regel betydligt lägre än för

motsvarande röntgenundersökning.

Ultraljudsundersökning av blodflödet i njurartärerna

och i njurparenkymet har blivit lättare sedan högupplösande

2D-färgdoppler-ultraljudssystem tillkommit

i klinisk praxis.

Ämne

  • Psychiatry

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 0023-7205