Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Konkurrerande culpakriterier

Författare

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Skadeståndsrätten innehåller alternativa definitioner på culpa. Den innehåller tre Konkurrerande culpakriterier. Enligt normalitetskriteriet föreligger culpa om den som orsakat en skada inte har vidtagit de försiktighetsåtgärder som en normalt aktsam person hade vidtagit i motsvarande situation. Enligt det ekonomiska kriteriet föreligger culpa om skadan hade kunnat förhindras med en åtgärd som hade varit mindre kostsam än de skador den hade förebyggt. Enligt trygghetskriteriet föreligger culpa om skadan berodde på en säkerhetsbrist som ger upphov till oacceptabelt stor otrygghet.Konkurrerande culpakriterier är en undersökning av hur dessa tre kriterier tillämpas och hur konflikter mellan dem löses. Boken preciserar innehållet i gällande rätt och skapar förståelse för de rättspolitiska övervägande som döljer sig bakom skadeståndsrätten.

Publiceringsår

2000

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Studentlitteratur AB

Ämne

 • Law

Nyckelord

 • philosophy of law
 • theory of law
 • legitimacy
 • pluralism
 • indeterminacy
 • coherence
 • economics
 • ethics
 • philosophy
 • Popper
 • legal theory
 • reasonable care
 • Learned Hand's rule
 • due care
 • negligence
 • law
 • tort law
 • rättsfilosofi
 • rättsteori
 • culpa
 • rättsvetenskap

Status

Published

Handledare

 • [unknown] [unknown]

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 91-44-01308-6
 • ISRN LUJUDV/JUAR--00/1002--SE

Försvarsdatum

6 september 2000

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Carolinasalen, Kungshuset, Lundagård, Lund

Opponent

 • Svein Eng (Prof.)