Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Informationskompetens – generella färdigheter för fördjupat lärande

Författare

Redaktör

  • Malin Irhammar
  • Gunilla Amnér
  • Hans Adell

Summary, in Swedish

Förmågan att effektivt utnyttja och kritiskt förhålla sig till olika informationsresurser – ”information literacy” eller informationskompetens – är en central färdighet i det moderna

samhället. Det utgör också en allt viktigare del av lärandet i högre utbildning. Syftet med detta paper är tvåfaldigt: 1) att problematisera relationen mellan informationskompetens som

en generell färdighet och mer specifika ämnesorienterade kunskaper och färdigheter; 2) ge exempel på och utveckla redskap för lärare att på ett ämnesmässigt integrerat sätt arbeta med, utveckla och examinera studenternas informationskompetens. Ett huvudspår i framställningen är att synliggöra hur träningen i informationskompetens kan stimulera och hjälpa studenterna till fördjupade ämneskunskaper.

Publiceringsår

2012

Språk

Svenska

Sidor

107-116

Publikation/Tidskrift/Serie

Proceedings, Lunds universitets utvecklingskonferens 11

Dokumenttyp

Konferensbidrag

Förlag

Lund University

Ämne

  • Information Studies

Nyckelord

  • informationskompetens
  • information literacy

Conference name

Lunds universitets utvecklingskonferens, 2011

Conference date

2011-10-13 - 2011-10-13

Conference place

Lund, Sweden

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 978-91-977974-6-7