Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Vad kan vi lära oss efter fem år med CEQ?

Publiceringsår: 2008
Språk: Svenska
Publikation/Tidskrift/Serie: Proceedings från 5:e pedagogiska inspirationskonferensen
Dokumenttyp: Konferensbidrag
Förlag: Lunds Tekniska Högskola

Sammanfattning

LTH:s policy för kvalitetsarbete kring grund- utbildningen placerar studenternas lärande i fokus, och anger att den pedagogiska utvecklingen ska bygga på en väl- informerad dialogprocess. Enkäten CEQ används sedan hösten 2003 i stor omfattning som dataunderlag i kvalitetsarbetet. Under de första fem åren har stora mängder data samlats in, men inte särskilt många undersökningar gjorts på materialet. Vi har med hjälp av CEQ-data tittat på ett par olika övergripande frågor om den pedagogiska praktiken och om kvalitetsarbetet vid LTH. Vi redovisar följande: a) Tecken på en svag, övergripande utveckling av återkoppling till studenterna, b) En nedgång av svarsfrekvenser och en ökning av längden på fritextkommentarer vid övergång från pappersenkäter till webbenkäter, c) Mycket stor spridning av snittlängden på slutrapportskommentarer av programledare och studieråd mellan olika program, d) En liten minskning av LTH-studenternas upplevda arbetsbelastning. Sammantaget ser vi stora möjligheter för LTH och dess lärare att basera utvecklingsarbete på information från kursutvärderings- systemets datamängder.

Nyckelord

  • Engineering and Technology
  • SoTL
  • CEQ
  • utveckling
  • kvalitetssystem
  • kursutvärdering

Övriga

LTHs 5:e Pedagogiska Inspirationskonferens, 2008
Published

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen