Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Perspektiv i forskning om äldreomsorg – Personliga tillbakablickar samt trender i akademiska avhandlingar 1995 -2004

Författare:
Redaktör:
  • Marta Szebehely
Publiceringsår: 2005
Språk: Engelska
Publikation/Tidskrift/Serie: TemaNord
Dokumenttyp: Del av eller Kapitel i bok
Förlag: Nordiska ministerrådet

Sammanfattning

För detta kapitel har två av oss, Kari och Rosmari (som var tidigt ute som forskare på detta fält) fått uppgiften att se tillbaka på våra egna perspek-tivval och på forskningsklimatet och kunskapsläget när vi började forska om äldreomsorg under tidigt 1980-tal. Vi har därtill åtagit oss att göra en översiktlig karaktärisering av det senaste decenniets forskning så som den avsatt sig i akademiska avhandlingar om äldreomsorg inom samhällsvetenskap och humaniora. Rosmari ger en översikt över de svenska avhandlingarna, Kari över norska och danska. Silva karaktäriserar den finska avhandlingsproduktion (där de flesta är skrivna på finska) och ger en bakgrundsbeskrivning som visar på olika rötter och inriktningar i den finska forskningen. Vi närmar oss uppgiften på lite olika sätt och hoppas att läsaren har fördragsamhet med våra olika skrivstilar. Vårt kapitel blir dessutom tvåspråkigt: norska och svenska. (Silva Tedres bidrag har översatts från engelska till svenska av Gun-Britt Trydegård.)

Rosmari avslutar kapitlet med ett slutord och några polemiska frågor om hur den politiska-praktiska utvecklingen förhåller sig till den ganska så omfattande, enstämmiga och vetenskapligt prövade kunskap som fak-tiskt finns idag om äldreomsorgen som praxisfät.

Nyckelord

  • Social Work

Övriga

Published
  • ISBN: 92-893-1120-7

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen