Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kafékultur, kommunikation och gränser

Café Culture, Communication and Boundaries
Författare:
 • Frans Oddner
Publiceringsår: 2003
Språk: Svenska
Sidor:
Publikation/Tidskrift/Serie: Lund Dissertations in Sociology
Volym: 55
Dokumenttyp: Doktorsavhandling
Förlag: Department of Sociology, Lund University

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish

Kaféet är en mötesplats. Alla möten vilar på gränser - på gränser mellan de som möts, som umgänget frambringar. ”Kafékultur, kommunikation och gränser” är en studie av det sociala livet på kaféer, som utvecklar den socialpsykologiska innebörden av gränsen. Den kan ses som ett bidrag till förståelsen av vår tids informella och elementära sociala liv – intressant inte minst mot bakgrund av de senaste årens ökade kaféliv i Sverige. Kaféet diskuteras ur olika synvinklar. Kaféets kulturhistoria beskrivs och den sociologiska betydelsen av ett kafébesök diskuteras – en social paus i det sociala livet. Central i studien är analysen av ett antal observerade kafésamtal där fokus ligger på de gränser – och de förhållanden till gränserna – som uppstår under samtalen. Gränsens socialpsykologiska aspekt, förståelsen av hur gränser mellan människor uppstår, prövas, hotas och varieras i sociala processer, formas inledningsvis med hjälp av en begreppsanalys och utvecklas därefter vidare i analysen av kafésamtalen.
The café is a social meeting place. An as yet un-moulded aspect of social life is boundaries – how meetings rest on boundaries between participants that their intercourse brings forth. The aim of this dissertation is to study the café as a sociological and social–psychological phenomenon and at the same time contribute to forming the social–psychological aspect of boundaries. The study also contributes to the understanding of the informal and elementary social life of our time; the café as a phenomenon is sociologically interesting regarding the expansion of café life in recent years – to be seen in contrast to the so–called ”death of cafés” which began in Sweden in the 1960s. The study is qualitative social-psychology, influenced by the sociology and social–psychology of Simmel, Mead and Asplund. The café is explored from different points of view, and gives an understanding of the café as a context, its conducts and rules. The European cultural history of the café is described. The sociological significance of a café visit is analysed – a social pause in social life. Central in the dissertation is the empirical study (participant observations) conducted on cafés in Malmö (Sweden), especially a couple of observed café visits where the analysis is focused on the boundaries – and the relating to boundaries – which arise during the conversations. The social–psychological aspect of the boundary, the understanding of how boundaries between participants arise, are tested, threatened and vary in social processes is initially formed in a concept analysis. This is further developed in the analysis of the café conversations. The study presents a world of meaning in which participants relate to boundaries in both routine and improvised ways, depending upon how boundaries between participants in social interaction and communication arise, vary and are tested in the social processes. The concept of ‘limitrophe’ is introduced and formed – defined as events when one approaches boundaries close to the unknown and where the boundaries are decimated, while new ones are produced, when the participants are ready for it – genuine social contacts. The central themes are drawn together in the conclusion. The way of meeting in café is understood as ”local social publics” – a democratic and human aspect of the café today. The significance of boundaries is understood to make it possible for the participants to see where they are and where they are heading in the world that is produced through their communications; and furthermore to come in contact with other persons and their own concrete boundaries. A general distinction is also formed: ‘speaking ABOUT’ and ‘SPEAKING about’, two attitudes on how to relate to boundaries in the process of communication, where contact becomes possible with the latter attitude. In a way the café renaissance can be seen as an answer to the expansion of the abstract side of social life. Nevertheless the abstract side is present in the new café life; but it is the concrete side that is brought out in the dissertation.

Disputation

2003-11-14
10:15
Carolinasalen, Lund
 • Lars-Erik Berg (Professor)

Nyckelord

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • elementary and advanced sociality
 • concrete and abstract sociality
 • Social psychology
 • interpersonal relations
 • local life
 • public life
 • social life
 • social forms
 • café culture
 • Asplund
 • Mead
 • sociology
 • social-psychology
 • limitrophe
 • boundary
 • Café
 • communication
 • Socialpsykologi
 • participant observation.
 • social process

Övriga

Published
 • ISSN: 1102-4712
 • ISBN: 91-7267-157-2
 • ISRN: LUSADG/SASO--03/1155--SE

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen