Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Basal kroppskännedom och psykomotorisk funktion hos personer med allvarlig psykisk sjukdom

Författare

 • Lena Hedlund

Summary, in Swedish

Det övergripande syftet med avhandlingen var att belysa och kontextualisera fysioterapeutiska insatser för personer med schizofreniforma psykoser utifrån aktuell forskning om psykomotorisk funktion och självmedvetande. Självmedvetandeforskning, både experimentell och fenomenologisk, kopplar de mest grundläggande självmedvetandenivåerna till vårt kroppsliga ursprung; hur vi via den sensomotoriska funktionen förankras i kroppen och blir medvetna om vår plats i världen. Personer med allvarlig psykisk sjukdom har visat sig ha olika självmedvetandestörningar och psykomotoriska avvikelser. Fysioterapeuten behöver utifrån ett kliniskt resonerande värdera olika aspekter av patienternas svårigheter inför ett behandlingsupplägg. Vår kroppshållning och våra rörelser uttrycker vår personlighet och berättar hur vi mår men visar också om vi har olika funktionsnedsättningar som inverkar begränsande på rörelseförmågan. Vetenskapligt beprövade bedömningsinstrument och en evidensbaserad behandling är en viktig utgångspunkt. Denna avhandling består av två psykometriska studier; en reliabilitets- och validitetsstudie av ett självskattningsinstrument för trötthetsupplevande, Multidimensional Fatigue Inventory (MFI-20) och en reliabilitets- och validitetststudie av BAS Rörelsekvalitet och Kroppsupplevelse (BAS MQ-E). Avhandlingen består därtill av två kvalitativa studier, baserade på innehållsanalys, om patienters respektive fysioterapeuters erfarenheter av behandling med basal kroppskännedom. Resultaten visar att både MFI-20 och BAS MQ-E har tillfredställande psykometriska profiler och visar på god klinisk känslighet och relevans. De kvalitativa studierna visar på att patienterna har positiva erfarenheter av behandling med basal kroppskännedom, och de beskriver olika kroppsliga, känslomässiga och kognitiva effekter. Även fysioterapeuterna beskriver positiva effekter av behandlingen och hur de i processen guidar patienterna till större kroppslig kontakt och ett ökat självmedvetande.

Publiceringsår

2014

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series

Volym

2014:21

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Physiotherapy

Ämne

 • Physiotherapy

Nyckelord

 • Schizofreniforma psykoser
 • återhämtning
 • fysioterapi
 • rörelsekvalitet
 • vitalitet
 • psykometri
 • innehållsanalys

Aktiv

Published

Forskningsgrupp

 • Human Movement: health and rehabilitation

Handledare

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1652-8220
 • ISBN: 978-91-87651-45-8

Försvarsdatum

28 februari 2014

Försvarstid

09:00

Försvarsplats

Room SSSH, Health Science Centre, Baravägen 3, Lund

Opponent

 • Anne Söderlund (Professor)