Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fertile grounds? : Collective strategies and the political ecology of soil management in Uganda

Författare

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Denna avhandling tar sin utgångspunkt i frågor kring markförstörelse och minskad bördighet inom småskaligt jordbruk i Afrika söder om Sahara. Genom empirisk forskning bland småbrukare i Tororo i sydöstra Uganda pekar avhandlingen på olika former av kollektiva strategier på lokal nivå för att hantera förändrade försörjningsvillkor. I en ansats att samproducera kunskap med en förändrande potential visar avhandlingen också hur aktionsforskning kan tillämpas för att identifiera, genomföra och utvärdera en lokalt förankrad praktik för att förbättra jordens bördighet, nämligen användningen av urin som gödningsmedel i matproduktionen.

Forskningen visar att minskad bördighet måste förstås som en socialt, politiskt och ekologiskt integrerad fråga. Effektiva åtgärder för att stödja markvård måste se problemet inom ramen av de många olika stressfaktorer som påverkar småbrukare och därmed röra sig bortom en förståelse av problemet som främst en teknologisk utmaning. Kollektiva strategier genom social organisering i lokala grupper, i vilka främst kvinnliga jordbrukare engagerar sig, spelar viktiga roller för att möta de begränsningar och problem som kännetecknar småbrukares vardag. Dessa strategier kan inte bara övervinna hinder som begränsar individuella strategier utan bidrar också på olika sätt till att förbättra markvård och ett hållbart jordbruk. Samtidigt visar forskningen att kollektiva strategier inte är någon universallösning – möjligheten att delta i och dra nytta av kollektiva strategier är socialt differentierad och en rad strukturella hinder begränsar den typ av förändring som är möjlig att uppnå genom lokal självorganisering.

Till stöd för hållbarhetsvetenskap gör avhandlingen tre bidrag till olika sätt att ”tänka och göra” politisk ekologi: genom att kritiskt granska dominerande narrativ kring markförstörelse; genom att bidra till förståelsen av möjligheterna och begränsningarna med kollektiva strategier inom ramen för småskaligt jordbruk och landsbygdsutveckling; samt genom att bidra till aktionsorienterad forskning till stöd för hållbarhet.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2014

Språk

Engelska

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Lund University

Ämne

 • Social Sciences Interdisciplinary

Nyckelord

 • political ecology
 • land degradation
 • soil fertility
 • smallholder farmers
 • collective action
 • gender
 • action research
 • Uganda

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-979832-7-3

Försvarsdatum

5 juni 2014

Försvarstid

13:15

Försvarsplats

Pangea, Geocentrum 2, Sölvegatan 12

Opponent

 • Henny Osbahr (Associate professor)