Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Saint Daniel of Sketis. A Group of Hagiographic Texts Edited with Introduction, Translation, and Commentary

Författare:
Publiceringsår: 2007
Språk: Engelska
Sidor:
Publikation/Tidskrift/Serie: Studia Byzantina Upsaliensia
Volym: 10
Dokumenttyp: Doktorsavhandling
Förlag: Uppsala University Library, P.O. Box 510, SE-751 20 Uppsala, Sweden

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen är en ny edition med en parallell engelsk översättning av åtta grekiska berättelser relaterade till ökenfadern Daniel från Sketis: 1) Abba Daniel från Sketis; 2) Abba Marcus, den helige dåren; 3) Den blinde mannen; 4AB) En helig och kysk ung kvinna; 5) Kvinnan som låtsades vara en drinkerska; 6) Eulogios Stenhuggaren; 7) Andronikos Penningväxlaren och hans hustru Athanasia; 8) Anastasia Patrikia.Berättelserna handlar om människor som är heliga i det fördolda och om kvinnor som döljer sin rätta identitet genom att klä sig i manskläder i 500-talets Egypten. Daniel framställs som en betydelsefull monastisk auktoritet. Han känner till eller ser andras hemliga helighet och är också själv en som tjänar Gud i det fördolda. Det finns många olika redaktioner av berättelserna, vilka är bevarade i en stor mängd handskrifter. Denna edition bygger på fyra besläktade handskrifter: Scor. R.II.1 (Revilla 21), Par. gr. 919, Mosq. Synod. gr. 345 (Vlad. 342) och Vat. gr. 858. De innehåller två mycket lika Danieldossierer som finns i samlingar bestående av hagiografiskt material och av Apophthegmata Patrum (Ökenfädernas tänkespråk). Introduktionen behandlar bl a mångfalden av texter som nämner en Abba Daniel som associeras med Sketis, samt temat hemlig helighet som är gemensamt för alla de åtta här utgivna berättelserna. Kommentaren tar upp innehållsliga, språkliga och textkritiska frågor. Boken avslutas med index.
This volume is a new edition with a parallel English translation of eight Greek stories related to Daniel of Sketis: 1) Abba Daniel from Sketis; 2) Abba Mark the Fool; 3) The blind man; 4AB) A holy and chaste young woman; 5) The woman who pretended to be a drunkard; 6) Eulogios the Stone-cutter; 7) Andronikos the Money-dealer and his wife Athanasia; 8) Anastasia Patrikia.The stories deal with secret saints and holy cross-dressers in sixth-century Egypt. Daniel of Sketis is portrayed as an important monastic authority who knows or discerns secret holiness, and who himself is a secret saint. There are many different redactions of the texts, which are preserved in a great number of MSS. The present edition is based on four related MSS: Scor. R.II.1 (Revilla 21), Par. gr. 919, Mosq. Synod. gr. 345 (Vlad. 342), and Vat. gr. 858. They contain the redactions of two similar Daniel dossiers included in collections of hagiographical material and of the Apophthegmata Patrum. The Introduction discusses, among other things, the diversity of texts mentioning an Abba Daniel associated with Sketis, as well as the theme of secret holiness which is common to all the stories edited here. Details of the contents, as well as textual matters and questions of interpretation and grammar, are discussed in the Commentary. The volume ends with indexes.

Disputation

2007-06-02
13:15
Språk- och litteraturcentrums hörsal, Helgonabacken 12, Lund
 • Bengt Alexanderson (Fil. dr)

Nyckelord

 • Languages and Literature
 • Kristendom
 • Christianity
 • desert fathers
 • holy cross-dresser
 • salos
 • holy fool
 • secret servant of God
 • secret saint
 • monasticism
 • xeniteia
 • hagiography
 • Apophthegmata Patrum
 • Anastasia Patrikia
 • Andronikos and Athanasia
 • Thomais Alexandrina
 • Eulogius latomus
 • Eulogios the Stone-cutter
 • Marcus salus
 • Daniel of Scetis Mark the Fool
 • Alexandria
 • Egypt
 • Byzantine Greek
 • Late Antiquity
 • History of the Christian church
 • Kristna kyrkans historia
 • Greek language
 • Grekiska språket
 • Greek literature
 • Grekisk litteratur

Övriga

Published
 • Karin Blomqvist
 • ISSN: 0283-1244
 • ISBN: 978-91-554-6893-4

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen