Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

To act as a Union : Explaining the development of the EU's collective foreign policy

Författare

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Varför lyckas EU-länderna allt oftare agera gemensamt i frågor som rör internationell fred och säkerhet? Genom att först visa hur volymen och innehållet i Unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik har expanderat sedan 1970, närmar sig denna studie ovanstående fråga från tre olika vinklar: Är det först och främst gradvisa institutionella förändringar som möjliggjort mer gemensamt agerande? Eller, har EU-länderna periodvis drivits samman av förändrade hotbilder från omvärlden? Eller, är det ständigt återkommande oenighet med världens enda supermakt som skapar en ökad politisk vilja att agera gemensamt? Slutsatserna visar att förändrade hot inte är bland de viktigaste förklaringarna, och att institutionella förändringar sällan har följts av omedelbara förändringar i den gemensamma politiken. Istället har den politiska viljan att samarbeta ökat under perioder när EU-medlemmar har varit oeniga med USA om säkerhetspolitiska strategier för internationell fred och säkerhet. De nya samarbetsnivåerna har sedan ofta "låsts in" av nya institutionella lösningar, för att sedan stiga igen när en ny transatlantisk meningsskiljaktighet har materialiserats och påmint - igen - om behovet av att balansera USA:s globala inflytande.

Publiceringsår

2005

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Lund Political Studies

Issue

142

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Department of Political Science, Lund University

Ämne

 • Political Science

Nyckelord

 • common foreign and security policy
 • European Union
 • institutionalism
 • international cooperation
 • Political and administrative sciences
 • balance of influence
 • balance of threat
 • realism
 • balance of power
 • European political cooperation
 • transatlantic relations
 • European security and defence policy
 • Statsvetenskap
 • förvaltningskunskap

Status

Published

Forskningsgrupp

 • Statsskick och centrala statsorgan
 • Freds- och konfliktforskning
 • Politik i Europa
 • Internationell politik

Handledare

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0460-0037
 • ISBN: 91-88306-54-2

Försvarsdatum

24 september 2005

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Edens hörsal Paradisgatan 5 Lund

Opponent

 • Kjell Goldmann (Professor)