Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Letters of a Learned Lady : Sophia Elisabeth Brenner's Correspondence, with an Edition of her Letters to and from Otto Sperling the Younger

Författare:
Publiceringsår: 2006
Språk: Engelska
Sidor:
Publikation/Tidskrift/Serie: Studia Graeca et Latina Lundensia
Volym: 14
Dokumenttyp: Doktorsavhandling
Förlag: Latin

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish

Sophia Elisabeth Brenner (1659-1730) var Sveriges första stora kvinnliga poet. Hon var verksam som författare och lärd kvinna under femtio år, och var dessutom en flitig brevskrivare.Avhandlingen baseras på en inventering av bevarade brev till och från Sophia Brenner skrivna på latin, svenska, franska och italienska. Hennes nylatinska korrespondens med danske Otto Sperling den yngre presenteras i en textkritisk edition med engelsk översättning och kommentar, och övriga brev genom sammanfattningar av innehållet.?I breven framstår Sophia Elisabeth Brenner som mycket medveten om sin roll och sina ambitioner. Hennes korrespondens visar att hon var en professionell författare som skrev på kommission och i normalfallet mottog betalning för sina dikter. Genom Brenners korrespondens uppenbaras hennes yrkesverksamhet, nätverk och marknadsföringsstrategier. Hennes roll som språkpatriot (hon verkade medvetet för att främja svenskans utveckling) belyses också.Vidare diskuteras brevens litterära och sociala kontext, i synnerhet beträffande hennes brevväxling med Otto Sperling den yngre. Denna korrespondens dokumenterar kontakten mellan en lärd kvinna och en lärd man i Skandinavien i det tidiga 1700-talet. Kontakten varade i tolv år och omfattar tjugosex brev. Litterära modeller för korrespondensen behandlas, liksom synen på kvinnan som den framkommer i breven. De stilistiska och syntaktiska karakteristika i dessa nylatinska brev analyseras.
Sophia Elisabeth Brenner (1659-1730) was Sweden's first great female poet, writing and publishing her poems over a period of fifty years. She was also, however, a prolific letter writer.The dissertation is based on an inventory of all the preserved letters to and from her written in Latin, Swedish, French and Italian. Her Neo-Latin correspondence with the Dane Otto Sperling the Younger is presented in a critical edition with English translation and commentary. The other preserved letters are presented in English summaries.In her letters, Sophia Elisabeth Brenner appears to be very conscious of her role and clear about her ambitions. Brenner's correspondence provides evidence that she was indeed a professional author in the sense that she wrote on commission and was normally paid a certain amount of money for her poems. Through Brenner's correspondence, her professional life, her network and "marketing" strategies are presented. Moreover, her role as a linguistic patriot (one who intentionally contributes to the development of the native language, in this case Swedish) is highlighted.Further, the letters are discussed in their literary and social context, in particular the correspondence with Otto Sperling the Younger. This particular correspondence documents the contact between a learned man and a learned woman in Scandinavia in the early 18th century. It lasted for twelve years and comprises twenty-six letters. Literary models for the correspondence are taken up as well as the view on woman revealed in these letters. The stylistical and syntactical particuliarities in these specimina of Neo-Latin Latin are analyzed.

Disputation

2006-11-17
10:15
Humanisthusets hörsal, Språk- och litteraturcentrum, Helgonavägen 12, Lund
 • Hans Helander (Prof.)

Nyckelord

 • Languages and Literature
 • eulogies
 • occasional poetry
 • letters
 • professional author
 • gynaecea
 • 18th century
 • correspondence
 • Otto Sperling the Younger
 • Sophia Elisabeth Brenner
 • learned woman
 • epistolography
 • Humanities
 • Humaniora
 • Latin language
 • Latinska språket

Övriga

Published
 • Anders Piltz
 • ISSN: 1100-7931
 • ISBN: 91-22-02157-4

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen