Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

On perfusion estimation using ultrasound

Författare:
Publiceringsår: 1999
Språk: Engelska
Sidor:
Publikation/Tidskrift/Serie: 5/99
Dokumenttyp: Doktorsavhandling
Förlag: Department of Electrical Measurements, Lund University

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish

Denna avhandling behandlar analys och förbättringar av en metod att mäta blödgenomströmning i vävnad med kontinuerlig ultraljudsdoppler. Tidigare har stora variationer i detekterat perfusionsvärde observerats som en effekt av speckle, eller våginterferens.Här presenteras en teoretisk modell som förklarar specklefenomenet i en sådan mätsituation. Modellen förutsäger det frekvensskift hos den utsända signalen som är nödvändigt för att få okorrelerad effekt hos den mottagna signalen. Teorin verifieras också experimentellt.Vidare analyseras en metod där rörelseartefakter kan undertryckas genom att utsända ljud vid två frekvenser simultant. Den ovan omtalade teorin kan användas för att finna den frekvensseparation som är nödvändig för att signalen från blod skall bli okorrelerad mellan kanalerna. Det visar sig dock att dopplerskift som uppkommer från vävnad i rörelse, är korrelerade mellan signalerna. Genom att subtrahera de två estimaten, kan den korrelerade delen undertryckas. Perfusionsestimatet som erhålls från subtraktionsalgoritmen är linjärt, men har en fördubblad standardavvikelse jämfört med att medelvärdesbilda resultaten på de båda kanalerna.Den teoretiska basen för ovanstående arbeten, har applicerats från studier av vävnadskarakterisering med ultraljud. I avhandlingen ges en beskrivning av en unik mätutrustning för att genomföra sådana studier, en ringformad array av ultraljudselement. Vidare sammanfattas de viktigaste teoretiska sambanden som används inom detta fält. En artikel behandlar mätningar av hur ultraljud sprids från ett testobjekt med kända egenskaper, där mätvärden har normerats med hänsyn till effekter som uppkommer av ringgivaren. Resultaten visar god relativ överensstämmelse med teorin.Slutligen presenteras en metod att avbilda flödesaktivitet. Metoden baseras på mätningar med kontinuerlig ultraljudsdoppler från punkter runt om det aktuella området. Med en tomografisk algoritm kan en bild av flödesaktiviteten i området rekonstrueras. Rekonstruktioner av mätdata från flödesfantomer, visar god överensstämmelse med simulerade resultat.
This thesis has the main focus on ways to improve the blood perfusion estimate, as obtained from a continuous wave Doppler system. Earlier studies have shown large temporal variations in the detected perfusion estimate, due to speckle. Here, a theoretical model to predict frequency dependent characteristics of speckle in continuous wave ultrasound is presented. The model predicts the frequency shift which is necessary to obtain uncorrelated power in a continuous wave system insonating a medium with a random set of (static) scatterers. This is done by deriving a covariance function for received power, which functionally is the square of the (deterministic) autocorrelation function of the sensitivity function for the system, defined as the product of the transmit and receive beams. The model is valid in the far field and under the Born approximation. It is verified experimentally, using an agar phantom containing randomly dispersed scatterers.Motion artifacts are shown to be reduced using a subtraction procedure. If frequencies are chosen in the multi-frequency system so that different channels produce uncorrelated signals from blood, using the theory described above, signals stemming from moving tissue are still correlated. By subtracting perfusion estimates, the correlated part can be suppressed. The method is shown both theoretically and experimentally to produce linear estimates of perfusion. It is also shown that the decorrelation of the squared amplitude of the Doppler phasor, versus transmitted frequency, closely follow what is predicted for the static case. Artifacts are suppressed a factor 2 to 4, but filtering of the signals prior to subtraction can improve the suppression substantially. The immediate drawback is then that the perfusion estimate becomes nonlinear.The theoretical framework for the work mentioned above, is based on a general solution for the received signal in a two transducer system, when a statistically homogeneous medium is insonated. The theory is applied from studies where intrinsic scattering object properties are investigated. This theory and a unique ring transducer where such measurements can be performed, are reviewed. A procedure to obtain intrinsic scattering object properties is also reported. Measurements of the scattered acoustic field as a function of angle and frequency were normalized for system effects associated with the ring transducer system. The measurements yield the average differential scattering cross section, which under the Born approximation is directly proportional to the spatial-frequency spectrum of the medium inhomogeneities. Measured results for two phantoms consisting of glass microspheres embedded in agar show good relative agreement to theoretical cross sections for distributions of glass spheres measured experimentally.Finally, a method named Ultrasound Doppler vector tomography is presented that reconstructs images of two-dimensional flow fields using a tomographic algorithm. Continuous wave Doppler measurements obtained in a plane from points encircling the region of interest, give measurement data suited for fan beam tomography. The reconstruction recovers the curl of the velocity field, and images based on measurement data from two different flow phantoms show good conformity to simulated results.

Disputation

1999-11-26
10:15
Lund Institute of Technology, Ole Römers Väg 3, room E:1406
 • Peter N. Burns (Prof.)

Nyckelord

 • Medical Engineering
 • Instrumentation technology
 • Speckle
 • Artifacts
 • Perfusion
 • Ultrasound
 • Doppler
 • Mät- och instrumenteringsteknik

Övriga

Published
 • ISSN: 0346-6221
 • ISRN: LUTEDX/TEEM - - 1067 - - SE

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen