Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Development and Application of a First Principle Molecular Model for Solvent Effects

Författare

 • Anders Öhrn

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

En betydande del av kemin i naturen och inom industrin äger rum i en omgivning av andra molekyler. Reaktioner, övergångar, interaktioner och andra kemiska processer påverkas nästan alltid utav omgivningen. Dessa modifikationer eller omgivningseffekter beror i grund och botten på växelverkan mellan molekylerna, den så kallade intermolekylära växelverkan. Det speciella fallet med effekter från ett lösningsmedel, likt vatten, kallas lösningsmedelseffekter och har studerats omfattande och används för att finjustera egenskaper hos kemiska processer.I denna avhandling studeras lösningsmedelseffekter teoretiskt. Med datorsimuleringar kan grunläggande frågor om vissa givna effekter, deras molekylära ursprung i andra ord, tas itu med. En ny modell med detta syftet formuleras i avhandlingen. Modellen utvecklas från grundläggande relationer och väletablerad kunskap om intermolekylär växelverkan, statistisk mekanik och kvantmekanik. Ingen experimentell data används som input till modellen, istället är modellens utgångspunkt teoretiska grundprinciper. I diskussionen av modellen läggs särskild tonvikt på frågan om balans mellan de ingående approximationerna.Modellen visas förmå reproducera välkaraktäriserade experimentella data för några testsysten. Modellen används också till att studera solvation och fotokemiska processer för vilka experiment av idag ej förmår klargöra det molekylära ursprunget. Särskilt anmärkningsvärda resultat från dessa studier är: asymmetrisk solvation av den kvadrupolära para-bensokinon, gränssnittsspecifika effekter på indols spektra vid luft/vatten-gränssnittet, kopplingar mellan polarisation och repulsion i solvationen av monoatomära joner, samt signifikant beroende på omgivningens egenskaper för ureas molekylärstruktur.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2008

Språk

Engelska

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Avdelningen för teoretisk kemi

Ämne

 • Theoretical Chemistry

Nyckelord

 • Theoretical chemistry
 • quantum chemistry
 • Teoretisk kemi
 • kvantkemi
 • magnetisk resonans
 • Fysikalisk kemi
 • Physical chemistry
 • gränsskikt
 • Ytkemi
 • Surface and boundary layery chemistry
 • spektroskopi
 • egenskaper (elektriska
 • magnetiska och optiska)
 • supraledare
 • Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur
 • spectroscopy
 • relaxation
 • magnetic resonance
 • supraconductors
 • magnetic and optical properties
 • Kemi
 • Condensed matter:electronic structure
 • electrical
 • Solvent model
 • Solvochromatic shift
 • Chemistry
 • Solvent effects
 • Solvation
 • Intermolecular interactions
 • Quantum chemistry
 • Statistical mechanics

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-7422-175-6

Försvarsdatum

11 januari 2008

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Sal B, Kemicentrum, Lunds universitet.

Opponent

 • Peter J. Rossky (Professor)