Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Visual influences on vestibular compensation and postural control

Författare:
Publiceringsår: 2007
Språk: Engelska
Sidor:
Dokumenttyp: Doktorsavhandling
Förlag: Department of Otorhinolaryngology, Lund University
Ytterligare information: A Hafstrom, PA Fransson, M Karlberg, T Ledin and M Magnusson. 2002. Visual influence on postural control, with and without visual motion feedback. Acta Otolaryngol, vol 122 pp 392-7. . 2004. Idiosyncratic compensation of the subjective visual horizontal and vertical in 60 patients after unilateral vestibular deafferentation. Acta Otolaryngol, (manuscript) A Hafstrom, PA Fransson, M Karlberg and M Magnusson. 2004. Idiosyncratic compensation of the subjective visual horizontal and vertical in 60 patients after unilateral vestibular deafferentation. Acta Otolaryngol, vol 124 pp 165-71. A Hafstrom, PA Fransson, M Karlberg and M Magnusson. 2006. Subjective visual tilt and lateral instability after vestibular deafferentation. Acta Otolaryngol, vol 126 pp 1176-81. A Hafstrom, PA Fransson, M Karlberg and M Magnusson. 2004. Ipsilesional visual field dependency for patients with vestibular schwannoma. Neuroreport, vol 5;15 pp 2201-4. A Hafstrom, F Modig, M Karlberg and PA Fransson. 2007. Increased visual dependence and otolith dysfunction with alcohol intoxication. Neuroreport, vol 5;18 pp 391-394.

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish

Interaktionen mellan syn- och balanssinne för orienterings- och balansförmåga studerades hos friska försökspersoner, alkoholpåverkade friska försökspersoner och personer med en väldefinierad, ensidig vestibulär skada: translabyrintär vestibulär nervavskärning pga vestibularisschwannom. Balansförmåga i stående studerades med posturografi. Visuo-vestibulär orienteringsförmåga undersöktes med test av subjektiv visuell horisont och vertikal som är ett enkelt test där den testade personen i mörker ska ställa in en svagt lysande linje till upplevd horisont respektive vertikal. Testet har hög samstämmighet med direkta mått på okulär torsion (ögonbottenfoto) och avspeglar därmed, åtminstone delvis, otolitorganens funktion.Sammanfattningsvis visar avhandlingsarbetet att samspelet mellan syn- och balanssinne och grad av synberoende är viktiga faktorer vid utredning och rehabilitering av patienter med vestibulära skador och balansproblem. För första gången har ett test som avspeglar otolitorganens funktion applicerats på en stor, konsekutiv grupp patienter med väldefinierade ensidiga vestibulära skador. Visuell information kan ge missledande signaler för rumsuppfattning och uppfattning av subjektiv visuell horisont och vertikal. I avhandlingen visas för första gången att subkliniska, ensidiga vestibulära skador och också alkoholberusning kan leda till asymmetrisk påverkan av visuo-spatial förmåga. Fynden tyder på att det är lättare att misstolka visuell information vid vestibulära skador, stigande ålder och alkoholpåverkan och möjligen kan detta bidra till en ökad olycksfallsrisk. God syninformation är viktig för att förebygga fallolyckor och vid rehabilitering av patienter med balansproblem.
This thesis aimed to investigate visual-vestibular interactions in healthy subjects and in patients with a well defined unilateral vestibular lesion (vestibular schwannoma before and six months after translabyrinthine surgery).Visual information is particularly important for balance control during perturbed stance. The physical act of having the eyes open or closed affects motion strategy in postural control. Standing with eyes open in darkness during balance perturbations is initially of disadvantage compared to standing with eyes closed. The postural control system appears to expect visual feedback information when eyes are open, which delays a re-weighting to vestibular and proprioceptive information.A pathologic deviation of the subjective visual horizontal (SVH) and vertical (SVV) toward the lesioned side is still present six months after unilateral vestibular deafferentation. There is great SVH and SVV variability between patients which proposes an idiosyncrasy in the compensation of graviceptive vestibular tone imbalance.Postural sway is not related to the deviation of the SVH and SVV which indicates that utriculo-ocular compensation is not related to postural compensation.Patients with a unilateral vestibular schwannoma are not more visually field dependent than healthy subjects are, but have an increased ipsilesional deviation in the rod and frame test. This suggests asymmetric visual field dependence, and that the rod and frame test can reveal a hidden vestibular imbalance.Older patients with a vestibular schwannoma have increased visual dependency and decreased compensation of the SVH and SVV compared to younger patients.Alcohol intoxication impairs the ability to use gravitational vestibular cues in SVH and SVV tests, and increases visual field dependence.Visual dependence and visual-vestibular interactions are important factors to consider when investigating and rehabilitating patients with balance disorders. With conflicting gravitational and visual information a re-weighting from a vestibular to a more visual dependency in balance control might increase the risk of misinterpreting the visual information and thus increase the risk of accidents. It is important with good lighting conditions to provide patients with adequate sway referencing visual information.

Disputation

2007-05-12
11:45
"Kulturanatomen", Inst. för Kulturvetenskaper, Biskopsgatan 7, Lunds Universitet
 • Jan Ygge (Professor)

Nyckelord

 • Otorhinolaryngology
 • Otorhinolaryngology
 • audiology
 • auditive system and speech
 • Otorinolaryngologi
 • Medicin (människa och djur)
 • Vestibular schwannoma
 • Alcohol intoxication.
 • Medicine (human and vertebrates)
 • Vestibular deafferentation
 • Visual-vestibular interactions
 • Subjective visual horizontal and vertical
 • Visual dependence
 • Utriculus
 • Balance
 • Vision
 • audiologi
 • hörsel- och talorganen

Övriga

Published
 • Måns Magnusson
 • Mikael Karlberg
 • Rolf Johansson
 • ISBN: 978-91-85559-48-0

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen