Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Aktörer i risklandskapet

Författare:
Publiceringsår: 2001
Språk: Svenska
Sidor:
Dokumenttyp: Licentiatavhandling
Förlag: Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet

Sammanfattning

Denna licentiatavhandling är resultatet av det ÖCB-finansierade projektet: ”Det

sårbara samhället. Om hushållens vardagsliv och beredskap”. Arbetet består av tre

delar, två skrivna och en internetbaserad metod.

Huvudsyftet med licentiatavhandlingen är att utveckla och beskriva en metod som

kan tillämpas i utbildning och forskning kring risk och sårbarhet utifrån ett hushållsperspektiv.

I detta arbete har huvudsyftet avgränsats till metodutveckling.

Perspektiven på risk, sårbarhet och andra närstående begrepp varierar mellan och

inom olika discipliner. Synsätten kan kopplas till olika riskforskningstraditioner eller

diskurser. Geografiska perspektiv saknas ofta i riskforskning. Detta trots att det

finns flera användbara teoretiska, metodologiska och analytiska geografiska ansatser.

Ett exempel är tidsgeografi som med fördel kan kombineras med andra teoretiska

ramverk. Kopplingen mellan tidsgeografi, kritisk realism, och livsformsanalys

har lett fram till en utvecklingsbar analysmodell, som vidare kan användas vid analys

av negativa vardagshändelser (olyckor). I modellen tas hänsyn till tid, rum,

struktur, mekanismer, händelser, möten mellan system–individ/hushåll, människors

livsformer, människors omgivningsstruktur och vardagsliv etc. Vid studier av hushålls

krishantering och anpassningsstrategier kan även begrepp från den tidsgeografiska

ansatsen användas. Den teoretiska ansats som utvecklats i detta arbete skall i

första hand ses som en utvecklingsbar plattform. I kommande arbeten skall ansatsen

utvecklas och användas mer analytiskt genom empiriska fallstudier.

För att underlätta det empiriska arbetet har en spelmetod utvecklats. Metodens

spelplan är geografisk. Spelets struktur är linjär. Spelmetoden går ut på att en eller

flera spelare spelar upp en händelse (exempelvis en farlig godsolycka) och konfronteras

mot ett antal mindre händelser, det vill säga miniberättelser. Miniberättelserna

motsvarar brister i samhällets tekniska, sociala eller ekologiska robusthet. Syftet är

att spelarna skall ge förslag på bakomliggande orsaker (kausala mekanismer) samt

ge förslag på hur händelserna i miniberättelserna kan förebyggas.

Spelmetoden har testats på tre grupper (33 personer). Samtliga tre grupper har spelat

upp händelsen: En farlig godsolycka utanför Lindeborg i Malmö. Testerna har

totalt genererat 103 förslag på orsaker och 219 förslag på förebyggande åtgärder

mot risk och sårbarhet. Svarsinnehållet har vidare kopplats till olika risk- och sårbarhetsteman:

Riskkommunikation, socialt beteende och teknik. Svarsinnehållet visar

på både likheter och skillnader mellan grupperna.Metodens geografiska grundstruktur gör att spelet kan användas i flera syften, exempelvis

vid studier av olika samhällsaktörers och -gruppers riskuppfattningar och

riskbeteenden. Förutom detta kan det även nyttjas i olika övnings- och utbildningssammanhang,

exempelvis vid träning av kommunala och regionala förvaltningars

risk- och krishanteringsförmåga samt vid utbildning i skolor, bostadsrättsföreningar

etc. Spelmetoden kan dessutom integreras med förebyggande samhällsplanering,

risk- och krishantering samt katastrofpsykologi. Metoden stödjer sig på utbildningsstrategier

kring erfarenhetsbaserat lärande.

Nyckelord

  • Human Geography
  • risklandskap
  • metod
  • sårbarhet
  • risk
  • Spel

Övriga

Published

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen