Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Mikrobiell påväxt på fasader

Författare:
  • Björn Johannesson
Publiceringsår: 2003
Språk: Svenska
Sidor:
Publikation/Tidskrift/Serie: Rapport TVBM
Volym: 3106
Dokumenttyp: Rapport
Förlag: Avd Byggnadsmaterial, Lunds tekniska högskola

Sammanfattning

I huvudsak har putsade fasader undersökts. Tre nybyggda hus i Stockholmsområdet, ett ca. 20 år gammalt provhus i Dalby samt ett objekt i Ärvinge har undersökts med avseende på missfärgningar förorsakade av bland annat mögelsvamp men även av lavor, mossor och alger. Denna inledande undersökning behandlar, i alla väsentliga delar, vad för sorts påväxt som bidrar till missfärgningar av fasader. I skriften belyses även olika levnadsvillkor för olika typer av växtlighet som förekommer på fasader där den relativa fuktigheten, temperaturen och förekomsten av kolbaserad näring härstammande från underlaget eller från den omgivande uteluften, är viktiga faktorer. Det är viktigt att påpeka att missfärgningsproblematiken på fasader med största sannolikhet är ett komplext fenomen som ej endast styrs av en eller ett fåtal mekanismer. Det anses troligt att de aktuella missfärgningarna orsakas av en rad mer eller mindre kopplade fenomen relaterade till fuktigheten i luft och i fasadmaterialet, temperaturen, förekomsten av sporer i uteluften, byggtekniska egenskaper så som värmeledning och värmekapacitet i ytterväggar, näringstillgång i fasadfärger, användandet av fungicider i målarfärger, ytans förmåga att binda till sig partiklar från luften, extremt våta och varma perioder som en del av de yttre naturliga klimatvariationerna, UV-strålning, m.m. Det är av största betydelse att notera att denna undersökning är begränsad i det avseendet att den strävar efter att utreda de grundläggande förutsättningarna för missfärgingar av fasader förorsakad av mikrobiell aktivitet med dock inte att utforska olika saneringsmetoder. Detta angreppssätt har valts på grund av att man i första hand är intresserad av i största möjliga mån hitta metoder att undvika att fasader missfärgas vid tidig ålder.

Nyckelord

  • Materials Engineering
  • mögel
  • mikroorganismer
  • alger
  • puts
  • fasader
  • sanering

Övriga

Published
  • ISSN: 0348-7911
  • TVBM-3106

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen