Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Skänk din aktieutdelning från ett börsnoterat företag

Du som äger aktier i ett börsnoterat bolag har möjlighet att skänka aktieutdelningen skattefritt till Lunds universitet. Genom att donera din aktieutdelning till oss tar du en aktiv roll i universitetets framtid och utveckling. Du ökar också värdet på din gåva.

Fem enkla steg för ditt stöd

1. Kontakta din bank eller kapitalförvaltare
Om du har dina aktier hos en bank eller annan kapitalförvaltare så ska du göra Lunds universitet till mottagare (så kallad rättighetshavare) till din utdelning. Gåvan måste vara registrerad minst en vecka innan bolagsstämman fattar beslut om kommande utdelning - utdelningen måste alltså skänkas innan den sätts in på ditt konto för att gåvan ska bli skattefri.

2. Upprätta Gåvobrev

Oavsett om du har VP-konto eller depå ska du upprätta ett gåvobrev som bevis på att transaktionen ska äga rum. Kontakta oss för mall och hjälp med formulering. Gåvobrevet lämnar du till din bank eller kapitalförvaltare, och en kopia skickas till Lunds universitet, Donatorrelationer, Box 117, 221 00 Lund.

3. Om du har aktier på ett VP-konto
Kontakta oss för blankett att fylla i. Lämna den ifyllda blanketten till din bank.

Om du vill donera delar av din utdelning kan du öppna ett nytt VP-konto där du lägger de aktier vars utdelning du vill skänka.

4. Om du har aktier i en depå
Rutinerna för att hantera aktier i en depå skiljer sig mellan olika banker och fondkommissionärer. Vänd dig därför till din bank eller fondkommissionär för information om vad som gäller i ditt fall.

5. Bekräftelse
När din donation har registrerats hos din bank får både du och Lunds universitet en bekräftelse från banken. Spara denna bekräftelse till din deklaration. Lunds universitet kontaktar givetvis dig för ett officiellt tack samt berättar vad vi har kunnat åstadkomma genom din insats.

Tre praktiska tips

1. Donationen gäller tillsvidare
Din donation är löpande och upphör endast om du antingen säljer de aktier vars utdelning du donerat, eller då du meddelar din bank att du vill avsluta din gåva. Om du har ett VP-konto kan du använda blanketten ”Anmälan av rättig-hetshavare för VP-konto” genom att kryssa i ”Avregistrering”. Länken till blanketten hittar du längre upp på denna sida.

Om du har en depå kontaktar du din bank.

2. Deklarationen
På den kontrolluppgift som du och Skatteverket får från din bank vid årets slut, framgår vem som fått utdelningen. Om Skatteverket inte har fått någon kontrolluppgift från banken, skickar du bara in din kontrolluppgift som en bilaga till deklarationen samt gör en anteckning i fältet ”Övriga upplysningar” om att du donerat din aktieutdelning. Du behöver inte göra något avdrag då allt regleras via kontrolluppgiften från banken.

3. Så mycket ökar värdet på din gåva
Av en aktieutdelning på 1 000 kronor får du normalt behålla 700 kronor, eftersom du betalar 30 procent i skatt. Om du tänkt donera de 700 kronorna till Lunds universitet kan du istället välja att skänka din aktieutdelning direkt. Då betalar varken du eller Lunds universitet någon skatt och gåvans värde ökar till 1000 kronor.
 

Läs mer om aktuella donationsprojekt på vår kampanjwebb

 

Sidansvarig:

Här når du oss

Donatorrelationer
Postadress:
Lunds universitet
Box 117, 221 00 Lund

Besöksadress:
Universitetshuset, 2 vån
Paradisgatan 2, Lund

Pia Siljeklint 
Avdelningschef
Telefon: 046-222 34 39
pia [dot] siljeklint [at] fsi [dot] lu [dot] se

Anna Ntinidou
Biträdande avdelningschef
Telefon: 046-222 36 28
anna [dot] ntinidou [at] fsi [dot] lu [dot] se

Eric Hamilton
Senior Development Officer
Telefon: 046-222 03 41
eric [dot] hamilton [at] rektor [dot] lu [dot] se

Helena Perhag
Senior Development Officer
Telefon: 046-222 30 68
helena [dot] perhag [at] rektor [dot] lu [dot] se

Michelle Ariga
Projektledare
Telefon: 046-222 73 29
michelle [dot] ariga [at] rektor [dot] lu [dot] se

Daniel Parknäs Örnfelt
Eventkoordinator
Telefon: 0702-74 58 43
daniel [dot] parknas_ornfelt [at] fsi [dot] lu [dot] se

Oscar Heimburg
Kommunikatör
Telefon: 046-222 90 77
oscar [dot] heimburg [at] rektor [dot] lu [dot] se

Christine Schmiege
Administratör
Telefon: 046-222 77 36
christine [dot] schmiege [at] rektor [dot] lu [dot] se

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen