Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nätverk

League of European Research Universities – LERU

Lunds universitet är medlem i LERU  –  en organisation bestående av 21 framstående forskningsuniversitet i Europa. LERU grundades 2002 av några av Europas främsta universitet, bland annat universiteten i

 • Cambridge
 • Oxford
 • Helsingfors och
 • Heidelberg.

LERUs medlemsuniversitet – leru.org

Syftet med LERU är att stärka europeisk forskning, utbildning och innovation samt att utveckla bästa praxis genom utbyte av erfarenheter. Detta sker främst genom lobbyverksamhet gentemot EU-kommissionen.

Ett medlemskap i LERU kräver en särskild inbjudan. Kriterier för medlemskap är kollegialt granskad vetenskaplig forskning av hög kvalitet (så kallad peer-recognised academic excellence) och att man är ett fullskaligt universitet, det vill säga omfattar flera forskningsdiscipliner.

Lunds universitet blev invalt 2004.
 

Universitas 21 – U21

Universitas 21 är ett globalt nätverk som består av 25 forskningsintensiva, heltäckande och framstående universitet i 16 länder.

Nätverket syftar till att uppmuntra och underlätta rörlighet mellan medlemsuniversiteten samt skapa förutsättningar för samverkans- och utvecklingsprojekt inom utbildning, forskning och administration.

Nätverket underlättar också informationsutbyte, spridning av bästa praxis och expertkunskap.

Universitas 21:s webbplats

 

Baltic University Programme

Baltic University Programme (BUP) är ett nätverk av cirka 225 universitet och andra institutioner inom högre utbildning i hela Östersjöregionen.

Nätverket fokuserar på frågor om hållbar utveckling, naturskydd och demokrati i Östersjöregionen.

Syftet är att stödja den nyckelroll som universiteten spelar i en demokratisk, fredlig och hållbar utveckling. Detta uppnås genom utformning av universitetskurser och medverkan i projekt i samarbete med myndigheter, kommuner och övriga.

Nätverket koordineras av Baltic University Programme Secretariat.

Baltic University Programmes webbplats
 

Nordlys

Nordlys är ett ämnesövergripande nätverk inom Nordplusprogrammet där 36 universitet i Norden deltar.

Nordlys vänder sig till studenter och lärare som vill studera eller verka inom ämnesområden där den egna institutionen inte har nätverk/avtal med universitet inom de övriga nordiska länderna.

Nordlys webbplats
 

Scholars at Risk

Lunds universitet arbetar för att kunna ta emot hotade akademiker.

Sedan hösten 2014 är universitetet medlem i Scholars at Risk – ett nätverk med fler än 250 medlemmar i 30 länder, som arbetar för att stödja hotade akademiker och främja global akademisk frihet. Detta ligger helt i linje med universitetets värderingar om mänskliga rättigheter, respekt, tolerans och att vara en kritisk röst.

Vi har i egen regi anordnat en föreläsning på temat hotade akademiker, och deltar i nätverkets olika arrangemang såsom konferenser och mässaktiviteter både nationellt och internationellt.

Universitetet deltar också i uppbyggnaden av ett svenskt nätverk samt fungerar som stöd för nya svenska medlemsuniversitet.

Scholars at Risk-nätverkets webbplats
 

Southern African–Nordic Centre – SANORD

SANORD är en medlemsorganisation som består av universitet från Norden och södra Afrika.

Syftet med nätverket är att underlätta, utvidga och stärka samarbeten och kontakter mellan högre lärosäten i södra Afrika och Norden. Detta sker genom bland annat en årlig konferens, finansiering av mobilitet för MSc-studenter från södra Afrika, och genom ”seed-funding” för forskningssamarbete. SANORD koordineras från sekretariatet vid University of the Western Cape, Sydafrika.

Nätverket bildades år 2007 och har medlemsuniversitet i följande länder:

 • Botswana
 • Danmark
 • Finland
 • Island
 • Malawi
 • Mocambique
 • Namibia
 • Norge
 • Sverige
 • Sydafrika
 • Zambia
 • Zimbabwe

SANORD:s webbplats

Swedish South Asian Studies Network – SASNET

SASNET är en tvärvetenskaplig plattform för forskning, utbildning och information om Sydasien, med uppdrag att stimulera svenska forskare att samarbeta med forskare både i Sydasien och globalt.

SASNET finansieras av Lunds universitet men är en resurs för forskare och studenter även vid andra lärosäten i Sverige och Norden.

SASNET:s webbplats

Utrecht-nätverket

Utrechtnätverket är ett europeiskt nätverk som består av 32 universitet i 27 länder. Syftet med nätverket är att:

 • uppmuntra och underlätta rörlighet mellan medlemsuniversiteten
 • skapa förutsättningar för samverkans- och utvecklingsprojekt inom utbildning, forskning och administration
 • underlätta informationsutbyte, spridning av best practices och expertkunskap.

Nätverket omfattar

 • främst studentutbyte, men också
 • personalutbyte,
 • internationalisering av kursplaner,
 • gemensamma kurser,
 • dubbla examina och
 • gemensamma doktorsexamina (joint doctorates) samt
 • sommarskolor.

Utrechtnätverkets webbplats

 

Sidansvarig:

kontaktinformation

Baltic University Programme
Petra Moser-Nørgaard
petra [dot] moser-norgaard [at] er [dot] lu [dot] se
Telefon:
046-222 47 53

LERU
Cecilia Gagné
Cecilia [dot] Gagne [at] fs [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 30 32

Nordlys
Petra Moser-Nørgaard
petra [dot] moser-norgaard [at] er [dot] lu [dot] se
Telefon:
046-222 47 53

SANORD och Scholars at Risk
Pär Svensson
Par [dot] Svensson [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 77 42

SASNET
sasnet [at] sasnet [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 73 40

Universitas 21
Pouneh Eftekhari
pouneh [dot] eftekhari [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 46 45

Utrechtnätverket
Petra Moser-Nørgaard
petra [dot] moser-norgaard [at] er [dot] lu [dot] se
Telefon:
046-222 47 53

 

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen