Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samarbeten i Nordamerika

Lunds universitet samverkar och samarbetar med toppuniversitet världen över genom internationella nätverk, samarbetsprogram och plattformar. Här presenterar vi några av våra större, universitetsövergripande samarbeten med partners i Nordamerika.

Vägledning för akademiska samarbeten i Nordamerika

Genom arbetet Global Dynamic Engagement Framework (GDE-F) har en färdplan tagits fram för universitetets engagemang i regionen som på årsbasis ska visa vägen framåt inom forskning, utbildning och samverkan – på både fakultets- och universitetsövergripande nivå. Läs mer om GDE-F:

Global Dynamic Engagement Framework, GDE-F

Utbildningsavtal

I dag har Lunds universitet 32 studentutbytesavtal med kanadensiska universitet, varav 11 är universitetsövergripande, och 40 studentutbytesavtal med amerikanska universitet, varav 21 är universitetsövergripande. Universitetet har även Study abroad-avtal med amerikanska universitet, på såväl universitetsövergripande som fakultets/institutionsnivå.

Nätverksaktiviteter

Universitas 21 (U21)

U21 är ett ledande globalt nätverk av forskningsintensiva universitet som uppmuntrar sina medlemmar att dela goda exempel och att samarbeta över gränserna. 

U21 har fyra medlemmar i Nordamerika:

 • McMaster University (Kanada)
 • University of California at Davis (USA)
 • University of Connecticut (USA)
 • University of Maryland (USA)

För samtliga lärosäten finns universitetsövergripande avsiktsförklaringar, så kallat Memorandum of Understanding, och studentmobilitetsavtal. Läs mer om Universitas 21:

Universitas 21

Universitetsövergripande partnerskap

Av de många starka partnerskap som Lunds universitet varit engagerade i under åren har extra fokus och resurser tilldelats det universitetsövergripande partnerskapet med University of Toronto i Kanada.

Projekt

SIREUS är ett nyligen startat treårigt samarbetsprojekt mellan

 • the Swedish–American Chambers of Commerce (SACC-USA)
 • Lunds universitet och
 • 11 andra svenska universitet.

SIREUS fokuserar på kunskapsutbyte inom innovation, vetenskap och entreprenörskap samt talangmobilitet för studenter och forskare mellan Sverige och USA. 

Samarbeten i Nordamerika – medarbetarwebben.lu.se

 

Kontaktinformation

Alice Kjellsson
alice [dot] kjellsson [at] ehl [dot] lu [dot] se

Telefon:
046- 222 32 54

CALIE-projektet

Svensk-amerikanskt samarbetsprojekt gällande akademiskt ledarskap och strategisk förnyelse av utbildning som pågick 2019–2021.

Deltagande universitet:

 • Lunds universitet
 • Göteborgs universitet
 • Stockholms universitet
 • Uppsala universitet
 • Stanford University
 • UC Berkeley
 • University of Washington

Resultat och dokumentation från projektet finns tillgängligt på webben:

calieproject.com

Kontaktinformation

Teresia Rindefjäll, projektledare
teresia [dot] rindefjall [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 62 40