Kommunikatörer på andra enheter

Här hittar du kontaktpersoner vid olika institutioner och enheter med egna informatörer.

Biologiska institutionen

Jan Olsson, presskommunikatör
Telefon: 046-222 94 79
E-post: jan [dot] olsson [at] biol [dot] lu [dot] se

Inger Ekström, kommunikatör
Telefon: 046-222 40 88
E-post: Inger [dot] Ekstrom [at] biol [dot] lu [dot] se
Biologiska institutionens webbplats

Botaniska trädgården

Magnus Nyquist, informatör
Telefon: 0708-92 59 78
E-post: magnus [dot] nyquist_malmsten [at] botan [dot] lu [dot] se
Botaniska trädgårdens webbplats

Campus Helsingborg

Sanna Trygg, kommunikationsansvarig
Telefon: 042-35 65 45, 0727-17 22 01
E-post: sanna [dot] trygg [at] ch [dot] lu [dot] se
Campus Helsingborgs webbplats

Center for Middle Eastern Studies

Maria Löfstedt, kommunikatör
E-post: maria [dot] lofstedt [at] cme [dot] lu [dot] se
CMES webbplats

Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Anna Maria Erling, kommunikatör
Telefon: 0705-74 89 97
E-post: anna_maria [dot] erling [at] cec [dot] lu [dot] se
Centrum för miljö- och klimatforskning

Centrum för Öresundsstudier

Mia Krokstäde, kommunikationsansvarig
Telefon: 046-222 46 19
E-post: mia [dot] krokstade [at] cors [dot] lu [dot] se
Centrum för Öresundsstudiers webbplats

Centrum för öst- och sydöstasienstudier

Nina Brand, informationsansvarig
Telefon: 046-222 38 61
E-post: nina [dot] brand [at] ace [dot] lu [dot] se
Centrum för öst- och sydöstasienstudier

ESS-Scandinavia

Julia Öberg, pressansvarig
Telefon: 046-888 33 11, 0721-79 23 11
E-post: julia [dot] oberg [at] esss [dot] se
ESS-Scandinavia webbplats

Historiska museet vid Lunds universitet

Evelina Lindén, kommunikatör
Telefon: +46 46 222 47 95
E-post: evelina [dot] linden [at] luhm [dot] lu [dot] se
Historiska museets webbplats

Institutionen för designvetenskaper

Jessika Sellergren, kommunikatör
Telefon: 046-222 85 10, 076-783 45 00
E-post: jessika [dot] sellergren [at] design [dot] lth [dot] se
Designvetenskapers webbplats

Institutionen för kulturvetenskaper

Åsa Lundgren, kommunikatör
Telefon: 046-222 41 02
E-post: Asa [dot] Lundgren [at] kultur [dot] lu [dot] se
Kulturvetenskapers webbplats

Institutionen för psykologi

Caroline Flyjer, kommunikatör
Telefon: 046-222 91 15
E-post: Caroline [dot] flyjer [at] psy [dot] lu [dot] se
Institutionen för psykologi webbplats

Internationella Miljöinstitutet

Marianne Sandberg, kommunikationsansvarig
Telefon: 046-222 02 12, 072 542 62 00
E-post: Marianne [dot] Sandberg [at] iiiee [dot] lu [dot] se
Internationella miljöinstitutets webbplats

Kemiska institutionen/Kemicentrum

Camilla Wenngren, kommunikatör
Telefon: 046-222 80 46
E-post: camilla [dot] wenngren [at] kilu [dot] lu [dot] se
Kemicentrums webbplats

LU Innovation

Lotte Larsen, kommunikationsansvarig
Telefon: 046-222 12 84, 0706-95 88 48
E-post: lotte [dot] larsen [at] innovation [dot] lu [dot] se
LU Innovations webbplats

LUB – Lunds universitets bibliotek

Christel Holmgren, kommunikatör
Telefon: 046-222 39 26, 070-291 52 25
E-post: lena [dot] landgren [at] ub [dot] lu [dot] se ( )
LUB:s webbplats

LUCSUS – Lund university centre for Sustainability Studies

Cecilia von Arnold, kommunikatör
Telefon: 072- 453 60 81
E-post: cecilia [dot] von_arnold [at] LUCSUS [dot] lu [dot] se
LUCSUS webbplats

Matematikcentrum

Susann Nordqvist, kommunikatör
Telefon: 046-222 85 50
E-post: susann [dot] nordqvist [at] matstat [dot] lu [dot] se
Matematikcentrums webbplats

MAX IV-laboratoriet

Tutti Johansson Falk, kommunikationschef
Telefon: 076-632 33 26
E-post: Tutti [dot] Johansson_Falk [at] maxlab [dot] lu [dot] se
MAX IV-laboratoriets webbplats

Pufendorfinstitutet

Cecilia von Arnold, kommunikatör
Telefon: 072- 453 60 81
E-post: cecilia [dot] von_arnold [at] LUCSUS [dot] lu [dot] se
Pufendorfinstitutets webbplats

Sektionen forskning, samverkan och innovation

Oscar Heimburg, kommunikatör
Telefon: 046-222 90 77, 072-546 00 77
E-post: oscar [dot] heimburg [at] fsi [dot] lu [dot] se
Forskningsservice webbplats

Sektionen Externa relationer

Maria Lindblad, internationell kommunikatör
Telefon: 072 730 94 00
E-post: maria [dot] lindblad [at] er [dot] lu [dot] se

Carina Holmberg Pousette, internationell kommunikatör
Telefon: 046-222 32 58, 072 534 22 44
E-post: Carina [dot] Holmberg_Pousette [at] er [dot] lu [dot] se
Externa relationers webbplats

Trafikflyghögskolan

Viveka Lund, högskolesekreterare
Telefon: 0435-44 54 54, 0047-9264 20 88
E-post: Viveka [dot] Lund [at] tfhs [dot] lu [dot] se
Trafikflyghögskolans webbplats