LUM-redaktionen

Porträtt, kvinna. Foto.

Jenny Loftrup

Redaktör

E-post: jenny [dot] loftrup [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 95 90

Porträtt, kvinna. Foto.

Maria Lindh

Biträdande redaktör

E-post: maria [dot] lindh [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 95 24

Porträtt, kvinna. Foto.

Petra Francke

Journalist och layout

E-post: petra [dot] francke [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 03 16

Porträtt, kvinna. Foto.

Åsa Hansdotter

Journalist, medicin

E-post: asa [dot] hansdotter [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon: 046–222 18 87

Porträtt, man. Foto.

Johan Joelsson

Journalist, naturvetenskap

E-post: johan [dot] joelsson [at] science [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 71 86

Porträtt, kvinna. Foto.

Louise Larsson

Journalist, ekonomi

E-post: louise [dot] larsson [at] ehl [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 08 44

Porträtt, kvinna. Foto.

Gisela Lindberg

Journalist, humaniora och teologi

E-post: gisela [dot] lindberg [at] kansliht [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 72 33

Porträtt, kvinna. Foto.

Kristina Lindgärde

Journalist, LTH

E-post: kristina [dot] lindgarde [at] kansli [dot] lth [dot] se

Telefon: 046-222 07 69 

Porträtt, kvinna. Foto.

Ulrika Oredsson

Journalist, samhällsvetenskap

E-post: ulrika [dot] oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Porträtt, kvinna. Foto.

Caroline Runeus

Ansvarig utgivare

E-post: caroline [dot] runeus [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Telefon: 076-130 86 09

Utgivningsplan och prenumerationer

Annonser

För frågor kring och beställning av annonser i LUM kontakta:
Tomat annons och reklambyrå
Tobias Hansson
Karl XI-gatan 19, 222 20 Lund
Tel 046-13 74 00/02
tobias [dot] hansson [at] tomat [dot] se
info [at] tomat [dot] se
www.tomat.se
För lämningstider se utgivningsplanen nedan.


Utgivningsplan hösten 2020

  • LUM 4: manusstopp 7 september, utkommer 24 september.
     
  • LUM 5: manusstopp 16 oktober, utkommer 5 november.
     
  • LUM 6: manusstopp  30 november, utkommer 17 december

 

Prenumerationer & adressändring

Nya prenumeranter är välkomna att kontakta enhetsadministratör Eva Westerberg,
eva [dot] westerberg [at] kommunikation [dot] lu [dot] se eller på telefon 046-222 7010 som även tar emot adressändringar från externa prenumeranter.