Prorektor Sylvia Schwaag Serger

Sylvia Schwaag Serger är prorektor och rektors ställföreträdare. Hon har särskilt ansvar för ansvar för utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå samt internationaliseringsfrågor.

Sylvia är professor i forskningspolitik vid Ekonomihögskolan och disputerade i ekonomisk historia vid London School of Economics. Hon har tidigare varit direktör med ansvar för internationell strategi på Vinnova. Hon har lång erfarenhet av innovationspolitik och har anlitats som expert av bl.a OECD, EU-kommissionen och Världsbanken.

Prorektor Sylvia Schwaag Serger
Prorektor Sylvia Schwaag Serger
Prorektor Sylvia Schwaag Serger

Kontaktinformation

Prorektor Sylvia Schwaag Serger
sylvia [dot] schwaag_serger [at] rektor [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 05

Prorektors sekreterare Eva Porenius
eva [dot] porenius [at] rektor [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 93