Rektor Torbjörn von Schantz

Sedan 1 Januari 2015 är Torbjörn von Schantz rektor vid Lunds universitet. Rektor har det övergripande ansvaret för hela universitets verksamhet (i samarbete med prorektor) och svarar under universitetsstyrelsen för ledningen av verksamheten. I detta ligger såväl att följa verksamheten som att ta inititativ till förnyelse och förändringar. Rektor utfärdar de föreskrifter som erfordras och har en allmän tillsynsplikt avseende verksamheten.

Torbjörn von Schantz är professor i zoologisk ekologi och har bland annat varit prorektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och dekan på naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet.

Rektor har en blogg där han delar med sig av sina tankar om universitetet och högskolesektorn.

Läs rektors Torbjörn von Schantz blogg här

 

Rektor Torbjörn von Schantz
Rektor Torbjörn von Schantz
Rektor Torbjörn von Schantz

Kontaktinformation

Rektor Torbjörn von Schantz
rektor [at] rektor [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 01

Rektors sekreterare Elisabet Edman
elisabet [dot] edman [at] rektor [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 03