Rektorsråd Torun Forslid

Rektorsråd Torun Forslid bereder och driver främst rektors frågor och har även ett samordningsansvar inom universitetsledningen. I arbetet med att bereda och driva rektors frågor ingår upplägget av arbetet i rektors ledningsråd samt därmed förekommande kontakter med fakulteterna och nämnderna. Rektorsrådet har också ett särskilt ansvar för rektors ceremoniella uppgifter och kontakter med det studentsociala föreningslivet. Därtill arbetar rektorsrådet med vicerektor för samverkan med kultur- och etikfrågor.

Torun Forslid är civilekonom och journalist och har tidigare arbetat som kanslichef vid naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga fakulteterna samt som administrativ chef vid Ekonomihögskolan.

Rektorsråd Torun Forslid
Rektorsråd Torun Forslid
Rektorsråd Torun Forslid

Kontaktinformation

Rektorsråd Torun Forslid

torun [dot] forslid [at] rektor [dot] lu [dot] se

Telefon:+46 46 222 44 81