Vicerektor Stacey Ristinmaa Sörensen

Stacey Ristinmaa Sörensen är vicerektor med särskilt ansvar för forskning och forskningsinfrastruktur.

Stacey är professor i fysik vid Lunds universitet.  Hennes forskning rör experimentella studier av den elektroniska strukturen i molekyler och nanoskaliga kluster.  Experimenten använder multikoincidensmetoder efter fotojonisering med laser eller röntgenljus. 

Hon är ledamot i rådgivande paneler vid t ex European XFEL i Hamburg, Synkrotronljusfaciliteten SOLEIL i Paris och Nottingham University och är ledamot i styrelsen för Linnéuniversitet. Hon har haft flera styrelseuppdrag, bland annat på Vetenskapsrådet och som vice ordförande för MAX IV. Under sex år var Stacey prodekan vid naturvetenskapliga fakulteten.

Stacey Ristinmaa Sörensen
Vicerektor Stacey Ristinmaa Sörensen

kontaktinformation

Vicerektor Stacey Ristinmaa Sörensen:
stacey [dot] sorensen [at] rektor [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 38 80

Vicerektor Stacey Ristinmaa Sörensens sekreterare
Gerd Hawaleska:

gerd [dot] hawaleska [at] rektor [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 38 95