Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Med anledning av coronaviruset/covid-19

Lunds universitet följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset/covid-19. För att kunna säkra en trygg arbets- och studieplats för arbetstagare och studenter fattar universitetet löpande beslut baserade på aktuella rekommendationer från ansvariga myndigheter.

Information för studenter, medarbetare och chefer


Lunds universitets beslut med anledning av coronaviruset

Undervisning och examination

Regeringen har tidigare beslutat att universitet och högskolor ges möjlighet att öppna igen för campusförlagd utbildning från och med den 15 juni.

Rektorsbeslut för Lunds universitet fattades den 11 juni, och innebär att undervisning och bedömning av studenternas prestationer från och med den 15 juni 2020 får genomföras i universitetets lokaler.

Detta gäller under förutsättning att Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 följs.

 • Undervisning och examination som inte kan, eller som inte utan stora svårigheter kan genomföras på distans ska prioriteras.
 • Genomförande ska föregås av riskbedömning vad gäller risken för smittspridning.
 • Inga samlingar får omfatta fler än 50 personer.
 • Det är dekanen på respektive fakultet som beslutar hur detta ska genomföras.

För verksamheter: Allmänna råd för att bromsa smittan – folkhalsomyndigheten.se

För privatpersoner: Allmänna råd för att bromsa smittan – folkhalsomyndigheten.se

Utlandsförlagda utbildningsmoment

Utlandsförlagda utbildningsmoment kan genomföras i den mån det bedöms kunna genomföras säkert utifrån eventuella restriktioner för resande och det är möjligt med hänsyn till mottagande länders och lärosätens regelverk och rekommendationer.

Medarbetare bör jobba hemifrån, om möjlighet finns

Medarbetare bör arbeta hemifrån om närmaste chef bedömer att det är möjligt, med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.

Sammankomster genomförs digitalt

Sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska så långt det är möjligt genomföras på distans. I de fall fysiska sammankomster genomförs, ska rekommendationer för att minska smittspridning följas. Sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska aldrig anordnas med fler än 50 deltagare.

Rskbedömning vid sammankomster – folkhalsomyndigheten.se

Kurs- och utbildningsplaner för HT-20

Universitetet har beslutat tillåta ändring av beslutade kurs- och utbildningsplaner avseende höstterminen 2020 vad gäller formerna for bedömning av studenternas prestationer och för undervisning till genomförande digitalt, i den mån det är nödvändigt för uppfyllande av detta beslut.

Beslut om ändring fattas av den funktion som fattat beslut om berörd kurs- eller utbildningsplan.

Beslutet ska dokumenteras med angivande av skälen för ändring. Samråd ska ske med berörd studentkår.

Inrikes tjänsteresor

Endast nödvändiga inrikes tjänsteresor är tillåtna. Vad som är nödvändiga resor bedöms i samråd med närmaste chef. Vid genomförandet av sådana resor ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter följas.

Utrikes tjänsteresor

Tills vidare beviljas enbart utrikes tjänsteresor som i samråd med närmaste chef bedöms nödvändiga och som bedöms kunna genomföras på ett säkert sätt med hänsyn till eventuella restriktioner för resande.

Internationella besök

Universitetet kan ta emot internationella besök i den mån det är möjligt med hänsyn till eventuella restriktioner för resande samt regelverk och rekommendationer från besökandes hemländer.

Fakulteterna får rätt att besluta om förlängd vårtermin

Universitetet beslutar att ge fakultetsstyrelserna rätt att besluta om förlängning av vårterminen, i den mån det är nödvändigt för att slutföra respektive utbildning. Förlängning är möjlig som längst till och med 30 augusti 2020, dagen innan höstterminen börjar. (Beslut från 2020-04-08)

Allmänna råd om tillämpning av beslut

Rektorsbeslut den 2 april 2020 om Allmänna råd om tillämpning av beslut mot bakgrund av pågående utbrott av coronaviruset, dnr STYR 20201251 är upphävt. Till stöd för verksamheten finns istället Vägledning vid tillämpning av beslut om utbildning under pågående utbrott av coronaviruset.

Formella beslutsdokument

Se en sammanställning av samtliga beslutsdokument på övergripande nivå på Medarbetarwebben:

Universitetsövergripande beslut med anledning av coronaviruset/covid-19


  Universitetets krisledningsgrupp

  Universitetets krisledningsgrupp träffas kontinuerligt för att hantera de övergripande frågorna som kommer upp i samband med konsekvenserna av virusets utbrott.

  Gruppen bevakar de övriga myndigheternas uppdateringar och följer andra lärosätens hantering i frågan samt bereder beslut relaterade till corona.

   

  Sidansvarig:

  Box 117, 221 00 LUND
  Telefon 046-222 00 00 (växel)
  Telefax 046-222 47 20
  lu [at] lu [dot] se

  Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
  Organisationsnummer: 202100-3211
  Om webbplatsen