Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Med anledning av coronaviruset/covid-19

Lunds universitet följer ansvariga myndigheters beslut, allmänna råd och rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset/covid-19.

Senaste uppdatering av sidan: 2021-12-03

För att kunna säkra en trygg arbets- och studieplats fattar universitetet löpande beslut baserade på myndigheternas aktuella instruktioner och det regionala smittläget.

Information för studenter, medarbetare och chefer


Nya smittskyddsåtgärder från 1 december

Lunds universitet kan inte använda sig av vaccinationsbevis eftersom Arbetsgivarverkets bedömning är att en myndighet inte kan kräva vaccinationsbevis av sina anställda. Istället ska andra smittskyddsåtgärder vidtas.

Så påverkas universitetet

Undervisning, examination inklusive disputation och forskning faller inte inom ramen för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Konserter, offentliga föreläsningar och andra publika evenemang kan komma att påverkas av andra smittskyddsåtgärder.

På Medarbetarwebben hittar du mer information om

  • vad som räknas som allmän sammankomst och vad som inte gör det
  • vilka smittskyddsåtgärder som vidtas istället för vaccinationsbevis
  • smittskyddsåtgärder för mässor, museer och konsthallar
  • nya rekommendationer för inresor från länder utanför Norden.

Nya smittskyddsåtgärder från 1 december – Medarbetarwebben


Se även information från Folkhälsomyndigheten:

Beslutade åtgärder för att motverka ökad smittspridning  och vårdbelastning– folkhalsomyndigheten.se

Om du blir sjuk – det här gäller från 22/11

Både vaccinerade och ovaccinerade bör testa sig vid symtom. Se aktuell information från Folkhälsomyndigheten:

1 november är vi tillbaka på campus

Från och med den 1 november återgår universitetet till en verksamhet utan begränsningar av coronarestriktioner. Detta gäller enligt rektors beslut från den 17 juni 2021 och innebär att verksamheten som utgångspunkt ska bedrivas på campus. För utbildning där särskilda skäl föreligger kan återgången vara genomförd senast den 16 januari 2022.

Samtidigt är covid-19 fortfarande klassad som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Som arbetsgivare och utbildningsanordnare behöver universitetet förhålla sig till detta. Det innebär att vi ska fortsätta undvika trängsel och stanna hemma vid symtom.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner är för närvarande i steg 4. När regeringen beslutar om steg 5, lyfts kvarvarande restriktioner.

Om du som student undrar vad som gäller för din kurs, kan du kontakta din kursansvarige för att höra om vad som gäller för just din kurs.

Formella beslutsdokument

Se en sammanställning av samtliga beslutsdokument på övergripande nivå på Medarbetarwebben:

Universitetsövergripande beslut med anledning av coronaviruset/covid-19