Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Med anledning av kriget i Ukraina

Information till studenter, medarbetare och övriga

Den ryska invasionen av Ukraina hotar internationell fred och säkerhet och är ett brott mot internationell rätt och mot den europeiska säkerhetsordningen. Lunds universitet står i solidaritet med de ukrainska lärosätena.

Senaste uppdatering av sidan: 2023-09-13

Universitet följer händelseutvecklingen i Ukraina och regeringens hantering.


Genvägar till innehållet på denna sida:


  Lunds universitet i solidaritet med Ukraina

  Lunds universitet ingår i en universell gemenskap mellan lärosäten och forskare som delar akademiska värderingar. Vi står för akademisk frihet, yttrandefrihet och demokrati. Studentutbyten är oerhört viktiga för fred och demokrati.

  Att vi tills vidare lämnar samarbeten med Ryssland och Belarus baseras på att dessa samarbeten i nuläget äventyrar ovanstående principer. Detta ställningstagande visar det allvarliga läge som främst Ukraina befinner sig i och som i förlängningen hotar även universitetets värdegrund samt demokrati och frihet.

  Befintliga avtal med Ryssland och Belarus är frysta och inga nya avtal ingås

  Utbildningsministern uppmanade den 2 mars 2022 alla Sveriges lärosäten att omedelbart avbryta alla samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus.

  Med anledning av regeringens uppmaning har universitetet gått igenom befintliga avtal och samarbeten med Ryssland och Belarus. Inga nya avtal ingås med dessa länder under rådande omständigheter.

  Universitet arbetar för att ta emot studenter och forskare från Ukraina och även för att på olika sätt stödja forskning i Ukraina.

  Samarbetsavtal för forskning

  Universitetet har ett tjugotal samarbetsavtal inom forskning som är frysta. Under rådande omständigheter är det inte aktuellt att ingå nya avtal.

  Pågående samarbeten mellan forskare på individnivå kan fortsätta, men säkerhetspolitiska aspekter ska beaktas.

  Samarbetsavtal för utbildning

  Det finns fyra pågående studentutbytesavtal med lärosäten i Ryssland som nu är frysta. Dessa avtal hanteras av sektionen Externa relationer och fakulteter.

  Stöd för studenter och medarbetare

  Många studenter och medarbetare är oroliga och berörda, i vissa fall direkt och personligen av kriget och det mänskliga lidande kriget innebär. Universitetet erbjuder därför hjälp till alla studenter och medarbetare som drabbas.

  Så hanterar du din oro – råd från Studenthälsan och Företagshälsovården

   Studenthälsan erbjuder professionellt stöd genom individuella samtal för studenter i kris och för att stödja deras psykiska välbefinnande.


   Studentprästerna erbjuder stöd och ger tröst för alla studenter, oavsett tro eller övertygelse.  

   Mer information och kontaktuppgifter till studentprästerna:

   Kontaktperson: Jan Kjellström
   E-post: jan [dot] kjellstrom [at] svenskakyrkan [dot] se
   Telefon: +46 (0)70 422 29 97

   Studentprästerna – svenskakyrkan.se


   Slutligen är du alltid välkommen att kontakta Studentreceptionen om du har några praktiska frågor eller behöver allmän information från universitetet.

   Företagshälsovården erbjuder professionellt stöd för att hjälpa medarbetare som upplever stress eller psykisk ohälsa.


   Studentprästerna erbjuder stöd och ger tröst till alla universitetets anställda och studenter, oavsett tro eller övertygelse. 

   Mer information och kontaktuppgifter till studentprästerna:

   Kontaktperson: Jan Kjellström
   E-post: jan [dot] kjellstrom [at] svenskakyrkan [dot] se
   Telefon: +46 (0)70 422 29 97

   Studentprästerna – svenskakyrkan.se


   Du kan också alltid kontakta din närmaste chef eller HR/personalansvarig för stöd och råd om hur du upplever situationen och om den påverkar ditt arbete och din psykiska hälsa.

   På krisinformation.se hittar du samlad information från svenska myndigheter om vad vi vet just nu och om hur du kan hantera din oro.

   Det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld – krisinformation.se

   Stödinsatser för forskare från Ukraina

   Regeringen har gett Vetenskapsrådet i uppdrag att samla det stöd som finns för forskare som lämnar Ukraina och kommer till Sverige. Svenska lärosäten och forskningsfinansiärer har redan initierat flera stödinsatser.

   En samlad förteckning av möjligheter finns på Vetenskapsrådets webbsida:

   Stöd till forskare från Ukraina – vr.se

   Finansiering för forskare från Ukraina

   Det finns finansieringsmöjligheter för ukrainska forskare som vill ha en forskartjänst eller liknande i Sverige.

   HR-information kopplad till situationen i Ukraina – HR-webben

   Så kan du göra skillnad!

   Det finns ett stort intresse både inom och utanför Lunds universitet att hjälpa alla de studenter och anställda som har påverkats av kriget i Ukraina.

   Det är möjligt att skänka pengar till stipendiefonden ”Lund University support programme for students and staff affected by the situation in Ukraine”. Alla bidrag är värdefulla och din gåva gör stor skillnad!

   Skicka din gåva via Swish 1230299719 eller bankgiro 830-6599. Märk donationen "Ukraine".

   Övriga humanitära insatser

   Många medarbetare och studenter efterlyser humanitära insatser. Lunds universitets övergripande insatser utgår från kärnverksamheten och arbetet med att se över befintliga samarbeten samt möjligheter för att universitetet kan öppna verksamheten mer för ukrainska studenter, lärare och forskare.

   Om du som medarbetare eller student vill engagera dig kan du vända dig till etablerade organisationer för hjälpinsatser. Det finns naturligtvis också möjlighet för var och en att skapa lokala initiativ för att visa sitt stöd och ge hjälp.

   Kommunernas agerande med anledning av kriget i Ukraina

   Lunds kommun, Malmö stad och Helsingborgs stad har sammanställt information med anledning av situationen i Ukraina. På deras respektive webbplatser kan du läsa mer om hur de olika kommunerna agerar och hur du kan hjälpa till som frivillig.

   Undrar du hur kriget påverkar universitetet?

   Har du frågor om vilka konsekvenser kriget i Ukraina kan ha för universitetet kan du mejla till ukraina [at] er [dot] lu [dot] se (ukraina[at]er[dot]lu[dot]se)

   Du som är student kan höra av dig till Studentreceptionen: studentreception [at] lu [dot] se (studentreception[at]lu[dot]se)