Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Med anledning av kriget i Ukraina

Information till studenter, medarbetare och övriga

Den ryska invasionen av Ukraina hotar internationell fred och säkerhet och är ett brott mot internationell rätt och mot den europeiska säkerhetsordningen. Lunds universitet står i solidaritet med de ukrainska lärosätena.

Senaste uppdatering av sidan: 2022-04-07

Universitet följer händelseutvecklingen i Ukraina och regeringens hantering. Informationen på denna sida uppdateras kontinuerligt.

Genvägar till innehållet på denna sida:


Lunds universitet i solidaritet med Ukraina

Lunds universitet ingår i en universell gemenskap mellan lärosäten och forskare som delar akademiska värderingar. Vi står för akademisk frihet, yttrandefrihet och demokrati. Studentutbyten är oerhört viktiga för fred och demokrati.

Att vi nu tills vidare lämnar samarbeten som bygger på dessa principer visar det allvarliga läge som nu främst Ukraina befinner sig i och som i förlängningen hotar även universitetets värdegrund samt demokrati och frihet.

Samarbeten med Ryssland och Belarus fryses med omedelbar verkan 

Utbildningsministern uppmanade den 2 mars alla Sveriges lärosäten att omedelbart avbryta alla samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus.

Med anledning av regeringens uppmaning har universitetet gått igenom de avtal och samarbeten med Ryssland och Belarus som finns och fryst dessa. I några fall är processen inte helt slutförd.

Universitet arbetar nu aktivt med att ta emot forskare och studenter från Ukraina.

Regeringen uppmanar svenska lärosäten och forskningsfinansiärer att avbryta samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus – regeringen.se

Samarbetsavtal för forskning

De berörda institutionerna i Ryssland och Belarus informeras efter hand. Universitetet har ett tjugotal samarbetsavtal inom forskning som nu fryses men det kan bli fler.

Pågående samarbeten mellan forskare på individnivå kan fortsätta, men säkerhetspolitiska aspekter ska beaktas.

För mer detaljerad information om forskningssamarbeten, se Medarbetarwebben

Samarbetsavtal för utbildning

Det finns fyra pågående studentutbytesavtal med lärosäten i Ryssland som nu är frysta. Dessa avtal hanteras av sektionen Externa relationer och berörda fakulteter.

Stöd för studenter och medarbetare

Många studenter och medarbetare är oroliga och djupt berörda, i vissa fall direkt och personligen av kriget och det mänskliga lidande vi nu ser. Universitetet erbjuder därför hjälp till alla studenter och medarbetare som drabbas.

Så hanterar du din oro – råd från Studenthälsan och Företagshälsovården

Studenthälsan erbjuder professionellt stöd genom individuella samtal för studenter i kris och för att stödja deras psykiska välbefinnande.

Studentprästerna erbjuder stöd och ger tröst för alla studenter, oavsett tro eller övertygelse.  

Slutligen är du alltid välkommen att kontakta Studentreceptionen om du har några praktiska frågor eller behöver allmän information från universitetet.

Företagshälsovården erbjuder professionellt stöd för att hjälpa medarbetare som upplever stress eller psykisk ohälsa.

Studentprästerna erbjuder stöd och ger tröst till alla universitetets anställda och studenter, oavsett tro eller övertygelse.  

Du kan också alltid kontakta din närmaste chef eller HR/personalansvarig för stöd och råd om hur du upplever situationen och om den påverkar ditt arbete och din psykiska hälsa.

På krisinformation.se hittar du samlad information från svenska myndigheter om vad vi vet just nu och om hur du kan hantera din oro.

Det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld – krisinformation.se

Vetenskapsrådet har uppdraget att samla stöd till ukrainska forskare

Regeringen har gett Vetenskapsrådet i uppdrag att samla det stöd som finns för forskare som lämnar Ukraina och kommer till Sverige. Svenska lärosäten och forskningsfinansiärer har redan initierat flera stödinsatser.

En samlad förteckning av möjligheter finns på Vetenskapsrådets webbsida:

Stöd till forskare från Ukraina – vr.se

Så kan du göra skillnad!

Det finns ett stort intresse både inom och utanför Lunds universitet att hjälpa alla de studenter och anställda som har påverkats av kriget i Ukraina.

Nu är det möjligt att skänka pengar till stipendiefonden ”Lund University support programme for students and staff affected by the situation in Ukraine”. Alla bidrag är värdefulla och din gåva gör stor skillnad!

Skicka din gåva via Swish 1230299719 eller bankgiro 830-6599. Märk donationen "Ukraine".

Övriga humanitära insatser

Många medarbetare och studenter efterlyser humanitära insatser. Lunds universitets övergripande insatser utgår från kärnverksamheten och arbetet med att se över befintliga samarbeten samt möjligheter för att universitetet kan öppna verksamheten mer för ukrainska studenter, lärare och forskare.

Om du som medarbetare eller student vill engagera dig kan du vända dig till etablerade organisationer för hjälpinsatser. Det finns naturligtvis också möjlighet för var och en att skapa lokala initiativ för att visa sitt stöd och ge hjälp.

Kommunernas agerande med anledning av kriget i Ukraina

Lunds kommun, Malmö stad och Helsingborgs stad har sammanställt information med anledning av situationen i Ukraina. På deras respektive webbplatser kan du läsa mer om hur de olika kommunerna agerar och hur du kan hjälpa till som frivillig.

Undrar du hur kriget påverkar universitetet?

Har du frågor om vilka konsekvenser kriget i Ukraina kan ha för universitetet kan du mejla till ukraina [at] er [dot] lu [dot] se

Du som är student kan höra av dig till Studentreceptionen: studentreception [at] lu [dot] se